ANTIKRIST – „PRVNÍ ZBOŽŠTENÝ ČLOVĚK“

Svět bude přesvědčený, že toto „božství“, které nabízí každý kult či guru, bylo dosaženo Antikristem. Satan mu dá nadpřirozené síly aby podpořil jeho tvrzení že on, Antikrist je prvním člověkem, který dosáhl plného potenciálu našeho údajného „zbožštění“. Že tento úžasný světovládce, samo-uskutečněný Master v plném smyslu Východních tradic, se prokáže skrze nadpřirozené síly, které se budou zdát na stejné úrovni, jako zázraky Ježíše Krista popsané v Bibli. Toto dá důvěryhodnost naději v to, že každý člověk této planety je schopný dosáhnout cíle v sebe-uskutečnění. Bude se to zdát jako nádherný rozbřesk New Age pro lidstvo a planetu Zemi!!

Je důležité si uvědomit, že Antikrist se nebude prohlašovat za Boha v tom klasicko-biblickém smyslu, ale jako člověk, který dosáhnul božství sám od sebe. Antikrist vlastně existenci Boha jako osobní Bytosti, která stvořila vše z ničeho – rozhodně popře.

Vážnost a velká popularita jaké tato víra dosáhne, je znázorněna v John Denverovi. Právě tak, jako Marsha Mason a mnoho jiných populárních osobností, Denver byl následovníkem Swami Muktananda, nežli tento zemřel. Muktanandovy rady pro své učedníky byly:„Poklekni před svým vlastním „já“… „Bůh v tobě žije a to jsi ty“.

O Wernerovi Erhardovi a Muktanandovi, Denver prohlásil: „Jsou to bohové, a oni to vědí…oni řídí vesmír“. Inspirovaný svým vlastním pohledem, Denver vyjádřil svůj cíl, o kterém vlivem všech těch guru sní miliony obyvatel Západu: „přijde den, kdy budu kompletní a přestanu být člověkem – budu Bohem“.

Tento koncept, který se zdál být neuvěřitelný téměř každému na Západě, před několika roky, je dnes akceptovaný jako osvobozující pravda všemi těmi, kteří to zažili. Stále větší množství známých postav, jako na příklad Shirley McLaine, svědčí o transformující síle mystických prožitků. V její knize „Out On a Limb“, McLaine vysvětluje, že dnes přijímá to, co považovala kdysi za science fiction, nebo okult protože „se mi to stalo“.

Síla mystického prožitku (něco jako forma přijmutí) je výmluvně vyjádřená dobrým přítelem Roberta Schullera, Geralda Jampolského, který je také častým hostem na Schullerově TV programu „Hour of Power“. Tento slavný psychiatr a autor mnoha knih popisuje své setkání s Muktanandou: „Dotkl se mně pérem z páva a já měl pocit, že se naše mysli spojily. Znovu se mně dotkl, rukou na hlavě. V tom, nádherné barvy se pojednou objevily kolem mně, a zdálo se mi, že jsem vystoupil ze svého těla, a shůry se na něj díval. Viděl jsem barvy jejichž hloubka a nádhera byly něco, co jsem si ještě nikdy ani nepředstavil. Počal jsem mluvit v jazycích. Nádherný paprsek světla se objevil v pokoji a já se v tom okamžiku rozhodl že to všechno přestanu hodnotit a kompletně se s tím spojím. Příští tři měsíce se zvýšila hladina mé energie a já potřeboval velmi málo spánku. Byl jsem naplněn uvědoměním si lásky tak, jako nikdy před tím.“

V tomto kontextu – jinak neuvěřitelné Antikristovy předpovědi se stanou zcela důvěryhodnými. Není těžké si představit, že ho bude uctívat každý. Když přijímací rituál někým, jako guru Muktananda má takovou transformující sílu – co potom takový, který přijímá do Antikristova království New Age?

Antikrist bude symbolizovat „božskost“, která bude snem každého! Chápejte, že každému bude jasné, že se neklaní Bohu Bible! Nikdo nebude uctívat pravého Boha, protože tím by přiznal vlastní méněcennost a totální závislost na Něm. Ovšem, uznat Antikrista jako „Boha“, znamená potvrdit si vlastní nárok na „božství“. On prostě předběhl ostatní v tom, co jednou každý hodlá dosáhnout! A skutečnost, že toho dosáhl potvrzuje, že to může udělat každý. Každý bude chtít sedět u jeho nohou a podřídit mu své síly, a tak se naučit tajemství které on již obsáhl.

Autor: Dave Hunt

Zdroj: https://sites.google.com/david-hunt/svod-krestanstvi

Sdílejte články

Napsat komentář