Nová apoštolská reformace se zřetelem na letniční perspektivu

 

Dovoluji si zde čtenářům Biblické Apologetiky nabídnout svoji dizertační práci z Husitské teologické fakulty UK v Praze, která svým způsobem shrnuje mé celoživotní téma, a to je studium letničního a charismatického hnutí. Jde o shromáždění a systematizování poznatků z více než dvaceti let mého studia i zažité praxe.

V této práci jsem se, kromě historie a teologie, snažil i nastínit věroučnou a historickou odlišnost mezi klasickým pentekostalismem a nezávislým charismatickým hnutím, které vyústilo do fenoménu posledních dní, tzv. Nové apoštolské reformace. Toto hnutí v jeho raných verzích začalo skrze Argentinské probuzení penetrovat i do Apoštolské církve, kterou transformovalo do současné podoby a – podle mého názoru – katalyzovalo i její přítomnou krizi, která se často manifestuje vylučováním a odchody jejich členů a někdy i rozdělením až rozpadem jistých společenství.

Nemám ambici, že by práce nějak napomohla reformovat český pentekostalismus, který si vytvořil, na základě instalace nezpochybnitelné vůdcovské autority, svébytnou formu odolnou vůči principu „ecclesia semper reformanda“. Mám však naději, že by mohla napomoci všem těm, kteří prožívají hlubokou dezorientaci a rozčarování nad současným stavem, který nedokáží reflektovat. Zároveň se domnívám, že by práce mohla posloužit i těm křesťanům, kteří se s autoritativní formou současného pentekostalismu rozešli a zavrhují tak i jeho původní podobu, která má s tou stávající pramálo společného.

Práci jsem se snažil psát jednouchým a snad i srozumitelným jazykem, s touhou o pochopení třeba i klasickým českým letničním čtenářem. Tedy tak, aby byla srozumitelná nejen teologovi, ale i řadovému členovi církve, která občas, v určitých kruzích, proslula nejen svým antiteologismem, ale antiintelektu­alismem obecně. Snažil jsem se proto vyhnout nadměrné akademické škrobenosti.

Internetovou verzi této práce bych velice rád věnoval současnému superintendentovi Assemblies of God, Dr. Georgovi Woodovi, jehož biblicky věrný postoj, mírnost i duchovní horlivost tak zůstává jedním z mnohých ostrovů letničního pravověří v současném celosvětovém víru NAR.

Práci ve formátu PDF je možné stáhnout kliknutím na tento odkaz

Sdílejte články

Napsat komentář