wz

Příběh dvou Příchodů.

Kapitola z knihy Davida Hunta – Globální mír celou ji najdete třeba zde:https://sites.google.com/site/nejotazky/david-hunt/globalni-mir

16. Příběh dvou Příchodů.

MNOHO KŘESŤANŮ VĚŘÍ, že ničivá globální válka bude tím prostředkem, který přesvědčí devastovaný svět, aby se podřídil vedení Antikrista. Někteří spisovatelé dokonce navrhují, že se zároveň odehraje Rapture společně s nukleárním holokaustem tak, že se svět bude domnívat, že zmizelí Křesťané se stali oběťmi a nebudou tudíž podezřívat jakýkoliv tělesný odchod do nebe. Takovéto scénário by ale okradlo Rapture o její nejmocnější efekt, jak uvidíme. Kromě toho myšlenka, že Třetí Světová Válka přinese nesmírné strasti je v konfliktu s prohlášením Pavla, který říká že Den Páně přijde náhle, v době kdy si svět bude myslet že už konečně dosáhl míru a zabezpečení. Tento pohled také nedává smyslu. Dvě strašné války globálních rozměrů nepřinesly Antikrista; nepřinesla by ho ani třetí. Ta by spíše zvýšila napětí, závist, a nechala by svět ještě rozdělenější než před tím – rány a hořkost, které by vyžadovaly léta – možná i generace k zahojení. Ne, připravit svět, aby přijal Antikrista, si bude vyžadovat něco opravdu nevšedního.

 

Zkusme uvažovat, co by to mohlo být. Nikdy dříve se nestaly události, které zatřásly Východní Evropou v roce 1989, a ukázaly, že navzdory rychlým a zázračným změnám které se staly, populace si stále ponechaly své mínění a dají se kontrolovat jen obtížně. Gorbačev má stále silnou opozici proti své perestrojce. Navzdory své veliké popularitě jako člověk, který umožnil svobodu, konečný výsledek stále visí ve vzduchu v době, kdy tato kniha jde do tisku.. V některých satelitních státech, jako Východní Německo a Československo, nadšení z nově nabyté svobody rychle vyprchalo. Rozlícené davy vešly znovu do ulic za další požadavky od vlád, které byly nedávno s takovým nadšením přijaté. V Rumunsku byli na ulicích lidé již za týden, a protestovali proti tomu, co vnímali jako zradu důvěry.. Tato země může mít lehce opět krvavou revoluci, bude-li stav nynější pokračovat.

Tyto poslední události nám dávají další evidenci o tom, že to bude chtít něco mimořádného – něco více než si můžeme představit – aby to způsobilo jednocení celé planety – a navíc uctívání Antikrista. Ať už to bude cokoliv, co zapříčiní tuto transformaci, musí to mít dopad současný dopad na celou na celou lidskou rasu, ne pouze na nějaký národ nebo oblast. Antikrist bude kontrolovat celou planetu: „A byla mu dána moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou.. A všichni, kteří obývají zemi, jej budou uctívat..“ Apokalypsa 13:7-8… Co může způsobit, aby celé lidstvo – dokonce Muslimy, Židy. Hindu, Číňany svedlo do tohoto styčného bodu?

Ideální událost , která by mohla vytvořit takovou alchymii, – jedním rázem – je Rapture! Ve skutečnosti – Rapture je tou jedinou představitelnou událostí, která by mohla spojit celý svět pod jedinou vládou, v jednom náboženství, a okamžitě se podřídit jednomu člověku – Antikristu! A zde máme další vážný důvod, proč Rapture musí předejít odhalení Antikrista…

Zkusme si tuto událost představit: Promítněte si ve své mysli tuto neuvěřitelnou událost. Jaké morální a spirituální vzduchoprázdno by vzniklo, kdyby všichni ti, kteří prohlašovali pravdu evangelia – a kteří tak žili, a tímto byli pro celý svět „solí země,“ byli náhle ze země odstraněni. Rodiny, sousedství, školy, obchody a kostely zůstanou bez jakéhokoliv vlivu Krista nebo Boha. Boží Duch přestane usvědčovat svědomí těch lidí, kteří už Krista odmítli. Lavinový vliv náhlého odstranění morálních zábran je mimo lidské chápání. Humanismus bude konečně zbavený překážek, a bude prokazovat svou dostatečnost k vytvoření ideálního života..

 

Stejně závratný bude sociální a politický dopad zmizení milionů lidí z této země. Tato událost bude – sama o sobě – tak náhlá – tak univerzální – a tak záhadná – že bude mít drtivý efekt na emoční stabilitu těch kteří zůstali – že je zcela nemožné si to vůbec zobrazit. lidé – stovky milionů lidí byli svědky okamžitého zmizení někoho kolem sebe a budou to shledávat neuvěřitelným. Dopad toho, co viděli na vlastní oči, může vést miliony lidí k šílenství. Automobily bez řidičů, letadla bez pilotů, mohou zapříčinit celosvětovou devastaci, ale také nepředstavitelnou paniku. Přerušené operace, prázdné kazatelny, učebny, záchranná vozidla bez obsluhy, decimované komunikační systémy, přerušení dodávky zboží a služeb – prostě život, jak my život známe, padne do propasti chaosu a krvavé lidské lázně. Šok, zmatek a prostá hrůza z této globální historické události paralyzuje svět. Jakékoliv racionální vysvětlení bude s počátku mimo pochopení a dokonce představivost i těch nejskvělejších mozků… Neuvažující hrůza z nepochopení toho co se stalo – a kdy by se to mohlo opakovat – zachvátí celý svět. Byl to masový únos? Která galaktická síla si s námi pohrává? Co jiného by mohlo mít tuto neuvěřitelnou a – zdánlivě nemilosrdnou sílu tak učinit? Jaký osud očekává ty, kteří zmizeli? Byli snad odvlečeni někam na vzdálenou planetu jako otroci? Nebo se tak nějak oddělili od hmotného vesmíru, a přestali existovat? Kdo bude obětí příští?

Vládnoucí instituce – od místních školních rad až po univerzity, od městských rad až po státní a národní kongresy, od Senátů po Parlamenty až k presidentům. Jak Pentagon, tak i Kreml bude jistě mít mimořádná shromáždění – s chybějícími členy v mnoha případech. OSN bude mít jistě problémy s vysvětlením co se to vlastně stalo, či s plánováním toho, jak zabránit možnému obdobnému případu v budoucnu. Zabere to jistě měsíce než se tento nepředstavitelný chaos uklidní. Kreditní karty, bankovnictví a zmatek v pojišťovnách bude téměř nemožné rozplést. V mnoha případech, velké segmenty obchodu a průmyslu budou paralyzovány v důsledku zmizení operátorů speciálních složitých počítačů a klíčových částí zařízení. Budou chybět inženýři i vědci speciálních oborů, a nebude nikoho, kdy by tuto záhadu vyluštil. Narušení na globální scéně bude mimo chápání. Nejvíce budou zasaženy Spojené Státy. Pakliže je tam – jak průzkum naznačuje – pouze čtvrtina znovu-narozených Křesťanů, Rapture zdecimuje celou zem – možný důvod, proč o USA není v proroctví ani zmínka.

 

Křesťané jsou na klíčových místech všude! Jejich zmizení přivede Spojené Státy na pokraj zkázy, a je zcela možné že budou zařazeny „pod křídla“ Západní Evropy, kde církev je povětšině mrtvá a bude scházet jen malá část populace.. V Číně či Africe bude scházet mnohem více lidí, ale budou to po většinou dělníci, jejichž řady se snadno doplní nezaměstnanými, a když ne, tak studentstvem či armádou. V Rusku to bude stejné – miliony zmizely, ale málo těch kteří měli důležitá místa. Překvapivé množství zmizí z Israele, zatím co z muslimských, hindiuistických a buddhistických zemí to bude minimum. Ovšem v globálním smyslu, nenahraditelná ztráta, zmatek a úžas bude sdílený celým lidstvem. Rapture je skutečně jedinou událostí, která by mohla vytvořit celosvětovou paniku a hrůzu, totální beznaděj a zoufalství, které by mohly přivést lidstvo do bodu, kde by uvítali světového diktátora. Vlastně to je jediný logický závěr. Náhlé masové zmizení milionů lidí po celém světě, jistě dá pocit sounáležitosti těm, kteří zůstali. Pocit že se potřebují, že přežili neuvěřitelnou událost s kosmickými implikacemi. A tak pocit blízké sounáležitosti bude spontánně pociťovaný, jak bude svět čelit ohromné katastrofě. Nejprve tu bude racionální vědecké vysvětlení. Tu jedinou možnost, kterou nikdo nepřijme – ani ti, kteří ji kdysi učili – je Rapture Církve. Bůh nedovolí aby tato pravda byla vůbec uvažována. A náhle – z chaosu se vynoří Antikrist. Člověk, který má síly Satana, který ukáže „znamení a zázraky,“ přednese „vědecké“ a přesvědčivé vysvětlení toho co se stalo, a nabídne smysluplnou a nadějnou cestu vpřed. Celý svět se dostane pod vliv klamu, který sešle sám Bůh. Nebude existovat svědomí, které by stáhlo člověka zpět od pokraje zkázy. Ne ve smyslu, že by lidstvo pojednou morálně zešílelo. Ne, právě tak jako Satan svedl Evu k sebevědomí stát se lepší bytostí – třeba jako Bůh, tak svede jednou celý svět:

„A potom se ukáže ten zlý, …. který přijde v moci Satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky, a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kteří jdou do zkázy, protože nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydá do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni ti, kteří neuvěřili pravdě, ale milovali nepravost.“ 2 Tesalon. 2:8-12. Člověk může pouze spekulovat, jak přesvědčující hypotézu přednese Antikrist, aby vysvětlil masové zmizení lidí. Několik vysvětlení je už nyní v oběhu – každé z nich lze použít v případu Rapture. Mnoho přívrženců New Age – na příklad -očekává náhlé zmizení milionů lidí po celém světě.

 

Stane se to ve chvíli, kdy většina lidstva bude připravena udělat „quantum skok“ k vyšší hladině vědomí a tím se vytvoří nový druh „homo-noeticus.“ V tom okamžiku ti, kteří nejsou spirituálně „naladěni“ a tudíž nejsou připraveni se spoluúčastnit, budou okamžitě odstraněni do nefyzické roviny, ve které je bude muset jejich karma dohnat, než jim bude povolen přístup zpět na fyzickou rovinu. To je ta populární teorie. Někteří členové kultu UFO obdrželi „odhalení“, které se týká nastávajícího masového zmizení velkého počtu lidí. Tento den je už blízko podle různých „transmisí“ kdy mimozemšťané, kteří údajně lidi na tuto zemi „nasadili“- převezmou iniciativu, aby zabránili ekologické tragédii, nebo nukleárnímu holocaustu. V té době, kdy bude lidstvu „nový řád“ nařízen, všichni ti, kteří nejsou ochotní se podřídit, budou okamžitě transportováni na palubu flotily UFO. Tito rebelové budou umístěni na planetu otroků, kde bude jejich mysl přeprogramována, než jim bude povolen návrat na zem. K takovýmto fantasiím vede lidská pošetilost!

Vůdci v pozadí „Světové Instantní Spolupráce“ (doba, kdy miliony lidí v každé zemi se současně modlí, popěvují si mantry, a každý rok meditují za mír), také věří, že část lidstva bude odstraněna za účelem „očistění“ planety. Zatím co jejich „odhalení“ hovoří o graduálním odstranění lidí v delším časovém rozpětí, náhlé zmizení by – samozřejmě – dosáhlo stejného cíle. Vůdce tohoto hnutí píše:

„Velmi brzy pozná tento svět nějaké změny… pomocí sil přírody, která si zákonně hledá – znovunabytí své planety. Aby tak mohla učinit, musí eliminovat sílu negativní energie která vyzařuje z vědomí člověka, který tuto nerovnováhu zavinil ….. kdyby se býval větší počet lidí pozdvihl k vyššímu stupni vědomí o něco dříve, spirituální energie by byla tuto nerovnováhu opravila, a příroda by nemusela vzít věci do svých rukou… Příroda nyní vchází do stadia očištění. Ti kteří odmítnou pozemské změny, budou odstraněni během příštích dvaceti let…“ John R. Price, „Practical Spirituality“, 1986). Jsou lidé, kteří se hlásí ke Křesťanství, jsou velice aktivní ve „světovém evangelismu“ a kteří věří, že církev má zabrat svět pro Krista, kteří také věří v náhlý masový exodus. Ovšem oni nepředvídají Rapture! (Jistě, ti praví Křesťané odejdou v Rapture – ať už v ní věří nebo ne). Tito lidé vzali slova Krista „pak budou dva na poli – jeden bude vzat, druhý ponechán.“ (Matouš 24:40). ne jako Rapture, ale jako „okamžité odstranění k soudu“ karnálních Křesťanů, kteří nejsou částí „velkých Božích hnutí posledních dnů“. To jsou ti, kteří brání „požehnání církvi“ jejich věčným varováním, učením o Rapture a Armageddonu. To jsou ti, které Pán v okamžiku odstraní, aby Jeho dílo mohlo pokračovat ve „Velikém Oživení“ – nebrzděném „negativismem.“

Pro ty, kteří zůstali, existují čtyři různé teorie, vysvětlující masové zmizení milionů lidí.

 

Významná a stejná skutečnost na všech čtyřech je: Odstraněni jsou ti nevhodní! A je jisté, že ti kteří zůstanou, se budou považovat za šťastné že zůstali na zemi, ať už akceptují jakékoliv vysvětlení! Každý z nich bude šťastný tím, že dostal Antikristovo speciální číslo (pravděpodobně implantovaný mikro-chip), který bude zaručovat ochranu před jakýmkoliv dalším zmizením. Postupně, se zřízením pořádku a stálé rozvíjení se Antikristovy moci, nový pocit hrdosti a určité budoucnosti se v lidech usadí.

Nakonec dojde k všeobecnému souhlasu, že to, co se zdálo být univerzální katastrofou, bylo ve skutečnosti pro lidstvo blahodárné. Ti nepřizpůsobiví byli eliminováni, a u těch co zůstali vznikne jakési vnitřní poznání, že nějaká záhadná transformace, se odehrála v jejich nitru, Nový a lepší druh, určený pro vyšší „rovinu“, se formuje na planetě Zemi!

Poroste nadšení s prohlubováním realizace New Age, – zlaté éry nevídaných příležitostí, míru a celosvětové spolupráce, která přinese neomezený blahobyt pro celou lidskou rasu. Lidstvo už nebude rozdělené do soutěžících národů. států, a hádajících se náboženských frakcí, ale uskuteční se to dávno zapomenuté univerzální bratrství všech lidí, za cílem (zdánlivě dosažitelným), obrácení Země v Ráj.. Sen Carl Sagana o přijetí naší planety do inter-galatické společnosti dostane nový podnět. Všechny kostely budou naplněné až k prasknutí. Bude veliká obroda falešného „Křesťanství,“ které přijímá Antikrista jako „Krista“ pod kterým se všechna náboženství spojí v nové celosvětové náboženství, uctívající Antikrista. Apostázie (odpadnutí) o kterém Pavel píše že musí předejít odhalení Antikrista (2 Tesalonským 2:3) a která je již na pochodu, vykoná své dílo. Náhlé odstranění v Rapture těch, kteří se pokoušeli stát za správnou doktrínou, zanechá zde „křesťanskou“ církev pod vedením papeže, která se stane přístavem pro všechna náboženství světa. A opět zde vidíme nutnost příchodu Rapture před Tribulací, či Dobou Strastí. Praví Křesťané by Antikrista okamžitě odhalili a postavili by se proti němu – a proto musejí být vzati „z cesty,“ aby Antikrist a jeho následovníci měli plnou svobodu si postavit svou humanistickou Utopii. Bůh zamýšlí demonstrovat plnou pravdu evangelia: Není naděje pro lidstvo, kromě spásy, která je zdarma nabízená skrze Ježíše Krista. Aby mohl tento fakt dokázat, Satan a ti jeho musí mít plnou příležitost obrátit tento svět na Ráj – je li to možné. A tak „bůh tohoto světa“ musí na čas vládnout skrze Antikrista – a odstranění všech pravých Křesťanů je pro tento účel nezbytné. Praví Křesťané by byli nuceni Svatým Duchem v nich odmítnout znamení bestie, nebo uctívat jeho sochu. A výsledkem toho by bylo povraždění všech skutečných Křesťanů. Není ani zmínka o tom, že by Bůh, během Doby Strastí, Křesťany nějak ochraňoval.

 

Právě naopak je nám řečeno:

„a bylo mu (Antikristovi) aby vedl válku proti svatým, a přemohl je. . a on (falešný prorok) má moc .. aby byl zabit každý, kdo neuctívá bestii nebo její sochu…a že nikdo nemůže nakupovat či prodávat, nemá-li znamení bestie“ Apokalypsa 13:7, 15-18

Každopádně Církev, Kristova Nevěsta, musí být odstraněná, jelikož Antikrist s ní nemůže ani bojovat, ani jí přemoci, když přece náš Pán řekl: „a brány pekelné tě nepřemohou…“ Matouš 16:18. Ale kdo potom, jsou ti svatí? Mohou to být pouze ti, kteří neupadli „pod ten mocný klam aby uvěřili lži“ jelikož ještě neslyšeli a neodmítli evangelium! Miliony přijmou Krista během Doby Strastí a za tu svou víru zaplatí životem. Jan píše:

„Potom jsem uviděl (v nebi) veliký zástup, který se nedal spočítat ze všech národů, kmenů, lidí a jazyků .. před trůnem Beránka, oblečené v bílý šat. . To jsou ti, kteří vyšli z Doby Strastí, očistili si svůj šat v krvi Beránka..“ Apokalypsa 7:9-14. Rapture až po Době Strastí, by – ztěžka byla „požehnanou očekávanou nadějí.“ Vlastně to by vůbec žádná událost nebyla, protože by téměř žádný Křesťan pro „transport“ nezůstal! Copak by mohl Křesťan přijmout znamení bestie aby přežil, a potom odejít v Rapture? To je nemožné! Bible varuje:

„Pakliže kdo uctívá bestii a jeho sochu, a obdrží jeho znamení na čelo nebo ruku, ten bude pít víno Božího pohoršení, které Bůh nalévá nezředěné, do poháru svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou (v pekle)…“ Apokalypsa 14:9-10..

A tak Rapture před Dobou Strastí odstraní ten omezující vliv Boha skrze miliony Křesťanů, což umožní Antikristovi aby byl odhalen a mohl začít svůj program světové dominance, bez jakékoliv zábrany. Také odstraňuje Církev z této Země jako splnění slibu, že „nás vysvobozuje od nastávajícího hněvu, který bude vylit na bezbožné“ 1 Tesalonským 1:10, 5:9, Apokalypsa 3:10.. Ve své vizi viděl Jan nepopsatelné, celosvětové, nadpřirozené zničení, které „pohnulo každou horou i ostrovem z jejich míst“. Slyšel Boží hlas, jak přikazuje sedmi andělům, aby „vylili sedm nádob Božího hněvu na zemi.“ Apokalypsa 16:1. Beránkova Nevěsta (2 Korint.11:2, Efezským 5:31-33. tam nebude aby musela projít touto dobou Božího hněvu.

Právě tak jako Noé byl vzat ze země a umístěn do bezpečí archy před Potopou, a Lot byl odstraněn ze Sodomy, aby Bůh mohl začít zničení města, právě tak bude Církev vzata ze Země dříve než Boží soud vykoná tu hroznou devastaci. Pavel připomíná věřícím v Tesalonice:

„..až budou říkat je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zkáza“.

 

(přepadne „je“ a ne „nás.“) „ Ale vy, bratří (na rozdíl od „nich“) vy však bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj… Vždyť nás (na rozdíl od „nich“) Bůh neurčil abychom propadli Jeho hněvu, ale abychom obdrželi spásu skrze Ježíše Krista..“ 1 Tesalonským 5:3,4,9; 2 Tesal. 1:7,8…

Mnoho Křesťanů má námitky proti před-tribulační Rapture, jejíž efekty jsme právě popsali. Činí tak proto, že by to prý vyžadovalo, aby se Kristus vrátil na zem dvakrát: jednou pro svou Církev a podruhé zničit Antikrista u Armageddonu k záchraně Israele. „Kde je v Novém Zákonu zmínka o dvou příchodech, nebo dvou fázích druhého příchodu?“ se ptají ti, kteří odmítají ideu „tajné Rapture.“

Samozřejmá reakce na to by byla otázka: “Kde, ve Starém Zákonu se říká, že budou dva příchody Mesiáše?“ Nikde. Žádný z proroků to takto neřekl, ale implikace tam jasně jsou. Jak už jsme viděli, bylo zcela nemožné umístit do jednoho časového rámce to, co hebrejští proroci o Mesiášovi napsali: Že bude zabit, a přesto založí věčné království; že bude Israelem odmítnutý, a že bude navěky vládnout z Davidova trůnu. Musely být dva příchody! Nebyla možnost jak smířit takové kontradikční předpovědi!

Není proto překvapujícím, že předpovědi Nového Zákona, týkající se druhého příchodu vykazují stejný problém, a vyžadují si podobné řešení.. Člověk prostě nemůže natlačit do jedné události a do jednoho časového rámce to, co Nový Zákon píše o Kristovi. Víme na příklad, že se musí vrátit, aby vykonal dva záměry: 1) vytrhnout Církev, aby se s Ním setkala v prostoru, a vzal ji domů k Otci. 2) Přijít na zem viditelně v moci a slávě, a zničit Antikrista, zastavit zkázu Armageddonu, zachránit zbytek Israele a ustavit mileniální království. Tyto dvě skutečnosti jsou tak rozličné, že se nemohou – logicky – vejít do jediné události. Kromě toho, některé Písmo se zmiňuje o těchto velikých příhodách, jako by nebyly částí stejné události. Pavel píše: „Pokud jde o příchod Pána, a našeho odchodu za Ním…“ (2 Tesal. 2:1 – Poznámka: ekumenický překlad to nijak neodděluje – Kralická je lepší, tak je i „Nová Smlouva.“) Zní to jako by „příchod“ a „našeho odchodu za Ním“ byly odděleny. Každopádně Kristův příchod v moci a slávě na zem k potrestání bezbožných, není stejná událost s tou, kde shromažďuje Křesťany někde v prostoru, aby je vzal domů. Jeden příchod je pro Israel, druhý pro Církev. Tyto dvě události nemají spolu nic společného a těžko by se mohly odehrát ve stejném čase. Pavel se o jedné zmiňuje jako „slavné objevení se“ a „požehnané naději“ Titus 2:13.

 

Jeden je viditelná ukázka Jeho moci a slávy, při soudu nad světem, a druhý je vytržení své Nevěsty k nebeské svatbě v tajné Rapture, úmyslně skryté od nevěřících. Kristův příchod na zem „bude stát v ten den na hoře Olivetské..“ (Zachariáš 14:4). je těžko slučitelné se slibem, že my „se setkáme s Pánem v prostoru – a tak s Ním zůstaneme navěky..“ (1 Tesalonským 4:17). Jeho příchod s „desetitisíci svých svatých, aby vykonal soud nad bezbožnými.“ (Juda 1:14,15) by těžko mohl být stejná událost jako „až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti, a my všichni budeme změněni..“ (1 Korintským 15:52). Jeho viditelný příchod „v moci a slávě – jako blesk přes oblohu“ (Matouš 24:27). kdy každé oko Ho uvidí“ (Apokalypsa 1:7) sotva popisuje stejnou situaci jako: “opět přijdu a vezmu si vás k sobě, aby tam, kde jsem já, byli vy také..“ Jan 14:3

 Kristus přivádí s sebou k Armageddonu „armády, které byly v nebi .. oblečené v pěkný šat, čistý a bílý“ (Apokalypsa 19:14). A jelikož nebeská svatba proběhne o trochu dříve v té stejné kapitole, je zcela jasná implikace, že Jeho Nevěsta „oblečená v pěkný šat, čistý a bílý (verš 8) , která už nebude od Něj nikdy oddělena („a tak už navždy s Ním zůstaneme“) je po Jeho boku, když se vrací triumfálně na zem, aby vládl.. Existují další důvody, proč musí být dva příchody. Nejenom proto že ty dvě úlohy, kvůli kterým se Kristus vrací, jsou tak rozličné, že se do jedné události nevejdou, ale podmínky které na zemi budou převažovat, popisují dvě rozličná časová období! Na příklad Kristus prohlásil, že Jeho příchod bude v době míru, prosperity, obchodu a rozkoše – čas, ve kterém to poslední co by lidé očekávali, by byl soud:

„ Až přijde Syn člověka, bude to jako za doby Noého; jako tehda před Potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do archy, nic nepoznali, až všechny zahubila Potopa – takový bude i příchod Syna člověka…“ Matouš 24:37-39. Není přece možné, že by Ježíš tímto popisoval svůj Druhý Příchod na konci Doby Strastí, potom co Boží hněv přinesl zkázu, a kdy světové armády jsou uprostřed bitvy u Armageddonu! V tom čase přece nebudou „pracovat na poli,“ „mlít obilí“ jako za normálních časů, tím méně „hodovat, ženit se, vdávat se,“ jako bylo v dobách Noého, krátce před Potopou. Ježíš se zdá popisovat dobu, kterou měl na mysli Pavel, když říkal: „když budou říkat „mír a bezpečí, potom….“ Ano, soud by bylo to poslední, co by předpotopní lidstvo očekávalo.

 

Ale v době Druhého Příchodu si svět bude jasně uvědomovat Boží soud, který se na něj valí ze všech stran: „a budou volat k horám a skalám, padněte na nás, skryjte nás před hněvem Beránka!“ Apokalypsa 6:16.. Vidíme zcela jasně, že musí být dva příchody! A to jsme ještě nevyčerpali všechny důvody pro náš názor.. Kristus přichází v době, kdy dokonce i Křesťané tvrdě spí. (Matouš 25:5). Přesto přichází v čase , kdy teror a hrůza nedá nikomu spát: „Neboť tehdy nastane soužení, jaké od počátku světa nebylo, a už nikdy nebude. Okamžitě po soužení těchto dnů, uvidí Syna člověka přicházejícího na oblacích v moci a slávě..“ (Matouš 24: 21,29, 30). Varuje, že přijde v době kdy světová situace nás nebude nutit k tomu, abychom Ho očekávali: „Buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy Ho nečekáte…“ (Matouš 24:44). A přesto přichází, když Antikrist kontroluje celý svět a veškerý život na této planetě stojí před totální zkázou. Není pochyb o tom, že každý Křesťan žijící na zemi v tomto čase, který má i jen malou znalost proroctví, by věděl, že Kristus musí každým okamžikem zasáhnout.. Kristus varoval: „a kdyby nebyly tyto dny zkráceny, nepřežil by nikdo..“ (Matouš 24:22). Potom slibuje: „ale kvůli vyvoleným (Israel) budou ty dny zkráceny..“ Jak? No jenom svým příchodem v moci a slávě, jak popisuje několik veršů dále – což v žádném případě není Rapture! Pravě tak jak bylo nemožné vtěsnat do jedné časové události všechno, co Starý Zákon píše o příchodu Mesiáše, všechno, tak stejně je nemožné dát do jedné události to, co píše o Jeho návratu Nový zákon. Z toho stejného důvodu, proč Jeho učedníci měli pochopit že musí být víc než jeden příchod Mesiáše, tak i my jsme donuceni k závěru, že se musí odehrát ještě dva příchody Ježíše Krista.. Někteří se domnívají, že Kristus vytrhne svou Církev, aby se s ní setkal někde v prostoru, a hned se s ní vrací na zem, aby zachránil Israel a porazil Antikrista. To se těžko zdálo jako splnění slibu že vezme ty své do domu Otce – ani to není způsob, jak by se ženich zachoval ke své nevěstě! Proč by Kristus zanechal svou nevěstu na Zemi během Doby Strastí, aby ji mohl Antikrist zničit? Proč ji nevzít do nebe, jak Apokalypsa 19:7-10 naznačuje aby s ní ztrávil nějaký intimní čas – než jí přivede na Zem, kde s ní bude tisíc let vládnout?

Rapture před Dobou Strastí dává také čas v nebi, aby Kristus jednal se svými tak, jak Písmo učí že bude: „Vždyť my všichni se musíme ukázat před soudnou stolicí Krista, abychom každý z nás obdržel odplatu za to, co ve svém životě učinil – ať už dobré či zlé.. (2 Korintským 5:10).

 

Být vytržen ze Země a hned se vracet k Armageddonu – to ani trochu nehraje!

Zatím co byly napsány knihy proti před-tribulační Rapture, ani jeden argument nemůže anulovat hlavní důvody, které uvádíme pro jejich nutnost: 1) Předtribulační Rapture je jedinou událostí, která by mohla být příčinou toho, aby se celý svět sjednotil pod vládou Antikrista – a je to ta ideální příčina, schopná takovou transformaci vyvolat. 2) Předtribulační Rapture je nezbytná aby odstranila brzdící vliv Božího Ducha, který pracuje skrze nás, Křesťany, aby Antikrist měl plnou svobodu rozvinout svou moc a uskutečnit své plány. 3) Předtribulační Rapture je nutná, protože jak jsme ukázali, pouze odstranění Církve se mohou tyto dvě předpovědi naplnit – jinak by skončily v beznadějném konfliktu.: A) Antikrist bude mít neomezenou moc nad všemi obyvateli Země, včetně „svatých“, a zabije každého, kdo odmítne se mu klanět, B) Že „Brány pekelné Církev neporazí…“

Masový exodus milionů lidí vystraší lidi až do náruče univerzálního „Krista“ nového světového náboženství, který zažene jejich strach, a vyvede je z chaosu. Tato nová víra nebude jen tak bezdůvodná, jelikož Antikrist zdánlivě dokáže že je tím Kristem, protože vytvoří globální mír. Ujištěný, pacifikovaný a zuřivě loajální svět – nadšeně přivítá svého „Spasitele.“

__________ * ___________

Sdílejte články

1 komentář: „Příběh dvou Příchodů.

Napsat komentář