Stvoření nebo evoluce?

Teprve po nějaké době jsem si poslechl celé video, zveřejněné na Youtube, které se zabývá biblickou kritikou evoluce. Křesťané někdy v touze po bibličnosti argumentují vědou, aby podpořili stvoření a prohrávají s vědci, kteří se přeci jenom ve vědě lépe orientují. Hlavní argumenty proti evoluci jsou však teologické, i když samozřejmě existují i vědecké. Ale kdo se může rovnat s antropology, archeology, molekulárními biology? I když člověk může mít pravdu, nemusí mu v takovéto diskusi stačit dech. Přesto je mnohem důležitější to, co o dané věci tvrdí Písmo, protože to je dostupné a srozumitelné každému křesťanovi. A právě sem cílí přednáška bratra Pavla Steigera. Některé jeho interpretace (o symetričnosti veršů v epištole Římanům ve smyslu následků díla Adama a Krista na lidstvo) by se podle mne daly použít i proti kalvinismu. Ale to samozřejmě není účel přednášky.

Protože často dostávám dotazy, zda věřím evoluci, odpovídám tímto videem a vřele doporučuji jeho poslech. Přednáška je podle mne vynikající!


http://apologet.cz/?q=articles/category/24-uvahy-/id/672-stvoreni-nebo-evoluce

Sdílejte články

Napsat komentář