CAMPFEST – toleruje aj falošné evanjelium?

Príslovie 4:24 nás vyzýva odstrániť od seba falošné ústa a úskočné pery. Boh nás vyzýva v písme 1Tim 6:20-21 aby sme sa vyhýbali svetským prázdnym rečiam a protikladom tvrdenia falošného poznania, ktoré pramení z umenia, vedy a filozofie ľudských náuk. Božia vôľa je, aby sme pozorne opatrovali zverenú pravdu evanjelia, pretože Boh vie, že kto sa od nej odkloní k falošnému poznaniu, zblúdi od viery v Božieho Syna.

Podstatou hlásania evanjelia je pravda. Kto hlása iné evanjelium je prekliaty a nie je kresťan, pretože vedome a zámerne prekrúca Kristovo evanjelium a uvádza ľudí do zmätku. Chce sa páčiť ľuďom a nie Bohu Gal 1:7-10 Evanjelium nemá ľudský pôvod a nedá sa naučiť od človeka. Nemôžeme ho uzavrieť do teologického učenia alebo náboženského systému, nikto nemôže tvrdiť, že jeho výklad evanjelia je správny, iba ten, kto má zjavenie od Pána a osoby Boha Ježiša Krista skrze Ducha Svätého. Gal 1:11-12

Preto sa čudujem, ak sa niekto zúčastňuje seminára napr. katolíckeho kňaza na Campfeste. Čudujem sa, že nikto neprotestuje proti falošným učiteľom, ktorí hlásajú spasenie zo skutkov, očistec, mariánsku úctu.  Čudujem sa letničným kresťanom, že ponechávajú ľudí  v blúdení učenia katolíckeho alebo evanjelického, kde ľudí nevedú k znovuzrodeniu, ale iba k členstvu vodným krstom nemluvniat. Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov, zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie; zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu. 1Tim 4:1-3

Čudujem sa letničným kresťanom na CAMPFESTE, že tolerujú to, že vo vedľajšom stane sa nachádza falošný učiteľ a dovolia mu učiť. Pavol apoštol to netoleroval a prísne napomenul aj Petra, keď sa pretvaroval v Antiochii a bál sa tých čo vyznávali dodržiavanie zákona a neverili v milosť a ospravedlnenie z viery. Gal 2:11-16 Prečo ho prísne a verejne napomenul? Pretože aj Barnabáš a mnoho ďalších kresťanov zo židovstva  sa nechali strhnúť Petrovým pokrytectvom.

Pavol je nám vzorom k tomu, aby sme prísne napomínali falošných učiteľov, ktorí vyznávajú katolícku alebo inú náuku, ktorá nie je v súlade s Písmom. Veď Boh nás jasne vyzýva, aby sme sa s modloslužobníkmi, ktorí sa prezentujú ako bratia, nestýkali. Lebo ak niekto vyznáva, že očistec je pravda, že krst nemluvniat je pravda, že Mária vypočuje modlitby, a pritom tvrdí, že je brat v Kristu, tak je to falošný brat – modloslužobník. 1Kor 5:9-11

Aj CAMPFEST je príležitosť povedať, že katolícka cirkev, je cirkev falošného učenia. Je príležitosťou konfrontovať falošných učiteľov, tak ako Pavol konfrontoval Petra. Konfrontácia vedie k pokániu pre tých čo sa pokoria a k zatvrdeniu tých, čo sa nepokoria. Nemyslím však, že je dobré treba brať ohľad na tých, čo sa nepokoria a nechať pre tento ohľad v blude tých, čo sa pokoria.

Prečo letniční kazatelia nekonfrontujú falošných učiteľov a dovolia im učiť? Prečo na CAMPFESTE nie je katolícky alebo evanjelický kňaz verejne konfrontovaný? Vari nemajú letniční kazatelia pomazanie Svätým Duchom?

Páči sa mi CAMPFEST, páči sa mi to množstvo mladých ľudí zapálených pre Krista. Som fanúšik gospelovej hudby = úžasných chváľ. Ale uchráňme mladých ľudí od falošnej ekumény a konfrontujme falošných učiteľov. Alebo vám bratia letniční kazatelia, nezáleží na pravde? Alebo máte strach z prenasledovania od tých, čo si zatvrdia srdce?

Sdílejte články

Napsat komentář