Proč věřím že Bůh stvořil vesmír, proč dočasně toleruje zlo v tomto světě a jak z toho ven…

Šárka Psotová zveřejnil(a) poznámku.

Na základce nás učili, že hmota se skládá z atomů, což jsou nejmenší částice. A že podle nejmodernějších výzkumů obal atomu tvoří elektrický náboj a „pevné“ je pouze jádro. No, už v té době se vědělo, že „pevné“ není ani to jádro, ale že je to zase jen náboj. To k čemu dnes vědci pracně došli, a co uznávají i různí okultisté, že hmota je tvořena vibrací, to ví Bible už tisíce let. „Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo bylo Bůh… Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je.“ Ale také říká, že přestože svět skrze něj vznikl, nepoznal ho. „Přišel do svého vlastního (Ježíš=věčné Boží Slovo a zároveň vtělené do lidského těla, aby nám Boha zjevil nám srozumitelným způsobem) a jeho vlastní ho nepřijali.“

Zkuste se do toho vžít a představit si to. Celý vesmír, galaxie, hvězdné soustavy, naše planeta, příroda, naše těla, a všechno co vytvořily naše ruce, je „jen“ vibrace. Udržované v chodu Někým, kdo to vše natolik přesahuje, že jeho „jediné slovo“ stačí k tomu aby vznikaly (a zanikaly) vesmíry. A zároveň… v tom celém úchvatném a nádherném díle nám dává prostor ke svobodné vůli, svobodnému rozhodování ho nepřijmout a jít proti němu. A toleruje naše rozhodnutí, i když jsou v rozporu s jeho stvořitelským plánem. A jejich následky vidíme dnes a denně v hlavních zprávách i kolem sebe. Můžeme se ptát, proč Bůh nezasáhne. Miliony lidí jsou vražděny a tolik zla je pácháno, a on jakoby mlčel. Přestaňme ho ale obviňovat. Kdyby měl zasáhnout do svobodné vůle člověka, pak by musel zasáhnout celé lidstvo. A to by se nám asi moc nelíbilo, že? Hněv, nenávist, pýcha, egoismus, lhostejnost… Veškeré zlo začíná nejdřív uvnitř, v lidském srdci, a pak se teprve projeví. „Ústa mluví, čím srdce přetéká…“ a s činy to samé. Musel by nás zahubit všechny, nebo z nás udělat naprogramované roboty bez vlastního uvažování. Ale ruku na srdce, kdo by tohle chtěl?

Jediný, kdo byl dokonalý, byl (je) Boží Syn. Jediný kdo si nezasloužil smrt za svůj hřích, protože jako jediný se žádného nedopustil ani v srdci. Smrt je následkem odloučení od Boha, který jediný je zdrojem života. A protože Ježíš je stejné podstaty jako Bůh Otec, tak jeho smrt byla jen na chvíli. Na kříži se totiž tento čistý a bezvinný Ježíš stal hříchem těch, kteří v něj uvěří, a s tímto hříchem zemřel jako zástupná oběť, zemřel místo tebe, který/á jsi měl/a být na jeho místě. Ale protože on sám je Život, tak logicky smrt nad ním nemá moc. Proto, když byl „účet zaplacen“, vstal z hrobu a vrátil se k Otci. Zdá se ti to bláznivé? Ano, Bible s tebou souhlasí: „Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kteří hynou. (…) Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu skrze bláznovství této zvěsti zachránit ty, kdo věří.“

Ta citace z Bible v prvním odstavci pokračuje: „Přišel do svého vlastního, a jeho vlastní ho nepřijali. Těm však, kteří ho přijali, dal oprávnění stát se Božími dětmi, těm kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z otcovy a matčiny krve ani z vůle těla ani z vůle muže, nýbrž z Boha.“ A proč to všechno? Protože Bůh je dokonalá láska a stvořil člověka mimo jiné také k tomu, aby s ním tuto lásku mohl sdílet. Ale to, logicky, předpokládá dobrovolnost. A lidé se rozhodli jinak, chtěli být sami sobě bohy, ale zapomněli, že jsou jen součástí jeho úžasného díla a bez něj by nebyli ničím. On jejich rozhodnutí respektoval a respektuje, to ovšem nic nemění na faktu, že důsledkem takového rozhodnutí je smrt a zánik.

Spása je z milosti, ne za zásluhy. Protože ani ten nejhodnější člověk nemůže naplnit Boží standardy sám ze sebe. Ale to on VÍ. Jak říká v Janově evangeliu: „Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.“ Přišel zachránit, co zahynulo. „Kdo chce zachránit svůj život, ztratí jej.“ Chceš jít za ním? Tak vezmi svůj kříž a následuj ho.

Možná umřeš za 50 let a možná zítra, ale fakt je ten, že nemáš žádnou moc přidat jedinou vteřinu ke svému životu. Nikdo ti nebrání, aby sis ho užíval podle sebe jak je libo a nestaral se o to co bude pak. Ale až to přijde, pak už taky může být pozdě se starat.
Spousta z vás mi nebude věřit a já vás ani nechci nasilu přesvědčovat. Jen vás vybízím, abyste hledali Pravdu a nehledali naplnění ve věcech, které tu dneska jsou a zítra nebudou.

„Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je Hospodinův výrok.“ Jeremjáš 29:13

Ať tě Pán vede ve tvém případném hledání, drahý nevěřící čitateli, a dá ti moudrost. To ti přeju a za to se modlím.

Sdílejte články

Napsat komentář