2 Tim 3:6-9: Pozor na zkorumpované

Zdroj: http://ccroudnice.blog.cz/1603/2-tim-3-6-9-strategie-zkorumpovanych

Biblické texty podle NKJV, B-21 a Textus Receptus, pokud neuvedeno jinak.

6Mezi takovými lidmi jsou i ti, kteří se vtírají do rodin, a berou do svého zajetí naivní ženské,zatížené vlastními hříchy a vláčené nejrůznějšími chtíči, 7které se pořád chtějí učit, ale nikdy nejsou schopné dojít k poznání pravdy. 8Tak, jako kdysi Jannes a Jambres odporovali Mojžíšovi,tak i oni vzdorují pravdě: jejich zkorumpovaná mysl plodí falešnou víru. 9Daleko se však nedostanou, protože jejich pošetilost bude zřejmá všem, tak jako tenkrát byla zřejmá pošetilost těch dvou.
ÚVOD
V prvních pěti verších nás apoštol Pavel varuje, že v posledních dnech nastanou zhoubné / nebezpečné časy. Nebezpečné časy, které Pavel popisuje – on nepopisuje války, hlad, atd,. Ale charakter lidí. Lidé budou zlí a zvrhlí. Tak jako byli v době Noémově před potopou. Bush, Clinton… i Obama při volbách tvrdili, že jsou údajně křesťané! Au! Ženatý Clinton lhal, že nikdy neměl s Monikou Lewinsky sexuální vztahy! Podívejme se na naše vládní představitele! U voleb si není z čeho vybrat. Podle toho, jak se lidé dnes k sobě chovají, jak se podvádějí, zneužívají a jak všeobecně roste lidská sobeckost – ty nebezpečné časy jsou už tady!
Poslední dny = doba, předcházející Druhý příchod Krista. Podle toho, co se ve světě děje a jak to zapadá do Bible, pokud Bůh nějak nezpomalí postup zla, Ježíšův Druhý příchod je na blízkém obzoru.
v. 5. Z vnějšku budou ztělesněním zbožnosti, ale její obsah jim bude cizí! Tato pasáž nepojednává o nespaseném světě, ale kontext pojednává o lidech v církvi! Pavel nás varuje před falešnými křesťany. Pavel se zmiňuje ve 2 Tes 2:3, že před Druhým příchodem Krista bude odpadání od pravdy (Ř – apostacía). Ne odpadání od víry, (viz některé nesprávné překlady), ale od pravdy. Lidé s charakterem popsaným ve verších 1-5 zajisté nejsou lidé, kteří milují pravdu – 2 Tes 2:12. Proto jim Bůh pošle silný Blud – vyvrcholení bude v tom, že přijmou falešného Mesiáše, Antikrista, namísto Krista, Spasitele. Ale tomuto poslednímu bludu s velkým B, předchází různé bludy již dnes! Viz Démonické nauky, část 2.
Rychle rostoucí počet lidí je ochoten věřit čemukoliv – např. paní, kterou jsme jednou potkali na Řípu u kapličky, nosí v kapse kaštany, přijímá pozitivní energii z kamenů kapličky, dává si teplé kaštany do postele…. že prý je to duchovně zdravé….
„Bachovy esence“ – lahvičky s vodičkami – namíchat na míru pro náladu, situaci…
Takovým věcem lidé věří, ale Boží Slova, která nás v Bibli vedou ke Spasiteli, Ježíši Kristu, ta dnes lidi moc nezajímají.
Jedním z vad charakteru takových lidí totiž bude to, že nestrpí zdravé učení, (nemilují pravdu Božího Slova) a obklopí se učiteli, kteří jim budou lechtat sluch (2 Tim 4:3-4). Viz Démonické nauky, část 1.
Například:
Emerging Church – vynořující se církev. „Nestojí za ničím a naletí všemu“ – John McArthur.
Joel Olsteen, má sbor 30.000 lidí v Houston, TX, největší sbor v USA. Ale káže o ničem. Plané tlachy, místo pravdy. Pravdě se vyhýbá – v televizním rozhovoru se odmítl vyjádřit, jestli Židé, Muslimové a každý, kdo nevěří v Krista, půjde do pekla. Prý to nechá na Bohu (místo aby měl odvahu lidi varovat). Prý je spíš povzbuzovatel než kazatel. Věčně se usmívá, ale vede lidi do ohnivého jezera – svým zbabělým učením bez pravdy. Pozitivní knihy a semináře … lechtá uši, slouží tělesnu, zbloudil z cesty pravdy a podvrací víru lidí svými řečmi – o falešné lásce bez páteře.
Billy Graham se už před lety (1997) nechal Robertem Schullerem ovlivnit a do přímého přenosu v televizi řekl, že cesta k Bohu je široká, lidé k němu mohou přijít i bez poznání Krista (evangelia) – když Boha hledají, jsou vlastně Křesťané, i když o tom nevědí…. zde a zde. Billy Graham, který od 60 let veřejně kázal evangelium Ježíše Krista a zaplňoval stadióny, je dnes jeden z uctivatelů papeže….
Nestačí jen dobře vyběhnout. Musíme také dobře doběhnout…
Jak se říká, „Boží mlýny melou pomalu, ale spravedlivě“ – Schuller, který s baziliščím úsměvem svedl Billyho Grahama k herezi v přímém přenosu, ztratil své megalomanské sídlo – Křišťálovou Katedrálu v Kalifornii. To je obrovská budova ze skla (zde), kdysi jsem ji ze zvědavosti navštívil – je to impozantní, prostředí dobře hraje na tělesné smysly člověka. Jenže v církvi máme hledat hodnoty duchovní, ne tělesné. Schullerova organizace zbankrotovala a budovu koupila – Katolická církev. Teď tento impozantní architektonický div bude sloužit jako magnet pro lidi katolické církvi.
„Špatná společnost kazí dobré mravy“ – 1 Kor 15:33.
„Nedejte se podvést. Bohu se nikdo nebude vysmívat.“ Gal 6:7.
Tito lidé se zkaženou myslí a falešnou vírou odporují pravdě. Raději hájí své falešné náboženství, které jim dovoluje žít hříšný, sobecký život a ulevuje jejich svědomí. Odporují pravdě evangelia = čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly vymazány (Sk 3:19). Pokání znamená udělat čelem vzad k hříchu.
Lk 13:3-5: Pokud nebudete činit pokání, zahynete!
Závěr: Víra bez pokání je snadná, ale mrtvá.
VÝKLAD
6Mezi takovými lidmi jsou i ti, kteří se vtírají do rodin, a berou do svého zajetí naivní ženské,zatížené vlastními hříchy a vláčené nejrůznějšími chtíči, 7které se pořád chtějí učit, ale nikdy nejsou schopné dojít k poznání pravdy.
6Mezi takovými lidmi – lidmi s charakterem zmíněným ve v. 2-5.
kteří se vtírají do rodin, – komu a ČEMU dovolíme, aby se vetřel do naší rodiny? TELEVIZE, INTERNET – nejsou neškodné hračky. Srze ně nám zkorumpovaní zlí lidé vnucují svůj zkorumpovaný životní styl, své náboženství, svou zvrhlost… Jeden mladík mě upozornil, že můžete na internetu najít i vraždy v přímém přenosu. A někteří mladí se tím baví a hrají si na tvrďáky, že dívání se na vraždu „jim nic nedělá.“ Člověk se nestačí divit. Ale ono jim to něco dělá – extrémně jim to zatvrzuje srdce, zabíjí to jejich duši, podobně jako nezřízený sex – viz Výchova a hrátky se zlem, 4. část – zde.
Pustíte do svého bytu Mormony, Jehovisty – a s nimi i síly zla, které jejich falešné náboženství provázejí? Můžete se cítit „nad nimi,“ a necítíte se ohroženi těmito podivíny. Třeba jste se jimi chtěli jen pobavit. Třeba vám i připadali milí… Ale pomysleli jste na démonické síly zla, které jejich falešné učení provázejí? Ty už jsou pro vás víc, než rovný protivník. Víte, kolik rodin i manželek, které manžel nechal napospas těmto agresivním „evangelistům,“ padlo do osidel těchto a podobných křesťanských kultů? Smutná svědectví bývalých Svědků Jehovových zde.
berou do svého zajetí naivní ženské, – jakmile duch posledních dnů vstoupí do vašeho domova, tak vás chce vzít do zajetí. Napomáhá mu naivnost mnohých lidí. Máme tendenci uvěřit téměř čemukoliv, když je to dobře zabalené a podané. Dnes nejde jen o naivní ženské, ale i o naivní (nebo nezodpovědné) chlapy.
naivní ženské,
1. Tenkrát (mimo církev) byly ženy v nevýhodném postavení – odpíralo se jim vzdělání, byly považovány za hloupé, bylo s nimi spíš zacházeno jako s majetkem než jako s rovnocenným partnerem, nebyly součástí pracovního trhu buď vůbec nebo spíš jako služky. Bylo snadnější je obalamutit.
2. Z hlediska jak Bůh udělal muže a ženy – sice rovnoprávné před Bohem, ale s jinými rolemi v životě. Muži by měli mít chladnější hlavu (až na dnešní, dobou deformované „metrosexuály, homosexuály, atd). Ženy naopak by měly být citlivější – což je potřebné, obzvlášť, když se starají o malé děti. Muži často moc nevědí, co mají s malými dětmi dělat. Ženy to vědí „samy od sebe,“ dítě potřebuje jejich vrozenou něhu. Když však dojde na duchovní útok na rodinu, žena, pro svou citlivost, je snadněji manipulovatelným terčem než muž. Viz 1 Tim 2:11-14 – zde, 2 Kor 11:3.
Jak poznáme, jestli nás duch doby „posledních dnů“ skrze Pavlem zmíněné lidi nevzal do zajetí? Vypněte na týden svou televizi, rádio, internet… Vezměte si týden volna OD VŠECH VĚCÍ, které jsou poznamenány duchem „posledních dnů“ – a sledujte, jestli vás jejich řetězy budou táhnout zpátky. Pokud nás něco táhne zpátky, skrze to jste byli vzati do zajetí.
Pokud se vám nelíbí být označováni za naivní – nebuďte naivní. Zahoďte kaštany, přestaňte jezdit až z Moravy čerpat „energii“ z kamenů řipské kapličky, přesťaňte se účastnit různých hloupostí diktovaných východními filosofiemi „Nového věku,“ a hledejte moudrost – kde – u Boha.
Bázeň Boží je počátek moudrosti a poznání Svatého je porozumění. Pří 9:10.
Protože Hospodin dává moudrost; z Jeho úst vychází poznání a rozumnost. Pří 2:6.
Podívejte se kolem na znamení „posledních dnů“ a dávejte si pozor, koho si pustíte domů – ať už lidi nebo skrze televizi a internet.
zatížené vlastními hříchy a vláčené nejrůznějšími chtíči,
Duch „posledních dnů“ nás láká skrze různé chtíče uvnitř nás – touha po vzrušujícím sexu, romantice, pohodlí, bohatství, slávě, po slastných a vzrušujících prožitcích – jsme generace, která se chce hlavně bavit. Ostatní se stalo vedlejším. Jak se osvobodit a nebýt vláčen svými chtíči – viz Novoroční série 2016 zde.
Člověk, který je zatížen vlastními hříchy a vláčen nejrůznějšími chtíči TOTIŽ NENÍ SVOBODNÝ – JE OTROKEM SVÝCH CHTÍČŮ. SKRZE TOTO OTROCTVÍ PADÁ DO ZAJETÍ ĎÁBLA – 2 Tim 2:26.
7které se pořád chtějí učit, ale nikdy nejsou schopné dojít k poznání pravdy.
Ďáblovi se už docela podařilo vytvořit společnost, kde většina lidí věří jeho lži, že „KAŽDÝ MÁ SVOU PRAVDU.“ Tady vidíme, že když lidé pravdu neznají, tak ani nerozumí tomu, co pravda je!
PRAVDA JE TOTIŽ JENOM JEDNA. Když se lidé o něčem přou, není možné, aby každý z nich měl pravdu.
Někdo má pravdu a někdo lže. Někdy lžou všichni, ale nikdy se nemůže stát, aby lidé, kteří si odporují, měli všichni pravdu. PRAVDA JE JENOM JEDNA. Buď to tak je nebo to tak není.
Bohužel žijeme v době, kdy mnoho lidí pravdu nemiluje, a tak to hrotí, až jim Bůh sešle silný blud, aby uvěřili lži. Odmítli pravdu, která je mohla zachránit (Jn 8:32, 2 Tes 2:10-12), a tak nakonec zabřednou do bludů – které mylně začnou považovat za pravdu.
Ale co vás má moc zachránit z pekelných plamenů, do kterých se každý automaticky od narození hrne, nejsou zmatené řeči, které každý považuje za „svou pravdu.“ Jediné, co vás může zachránit, je BOŽÍ PRAVDA. Komu se dá víc věřit? Člověku, který má tendenci se plést nebo perfektnímu, všemocnému, vševědoucímu Bohu, který se nikdy neplete. Jedna z věcí, které Bůh „neumí,“ je totiž to, že se „neumí“ splést.
Duch „posledních dnů“ to má vypilované. Jeho „nejvyšší kněží“ (tj. slavní falešní kazatelé, učitelé, léčitelé a proroci) vědí jak řečnit, jak věci pěkně podat a jak nás vláčet pryč od pravdy skrze naše vlastní chtíče. Ale na vzdory veškerému jejich umu a ukázkové marketingové strategii, navzdory jejich brilantní mysli a širokým znalostem – NEJSOU SCHOPNI DOJÍT K POZNÁNÍ PRAVDY. To platí i pro jejich „učedníky.“
Je to jednoduché – kdo pravdu miluje, ten ji najde – Lk 11:9-10. Kdo pravdu nemiluje, ten ji nenajde – najde jen silný blud – 2Tes 2:10-12.
Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, najde a tomu, kdo klepe, bude otevřeno. Lk 11:10.
Duch „posledních dnů“ má velký problém s PRAVDOU. Lidé pod jeho vlivem věří, že každý z nich je středem JEJICH vesmíru a každý si vytváří SVÉ pravdy. Duch doby lidi balamutí, že vně JEJICH světa pravda není, a tak i když se dál učí a učí a učí, nikdy nedojdou k věčné Boží pravdě.
PŘÍKLADY ZKORUMPOVANÉHO STAVU ČLOVĚKA: JANNES A JAMBRES
8Tak, jako kdysi Jannes a Jambres odporovali Mojžíšovi, tak i oni vzdorují pravdě: jejich zkorumpovaná mysl plodí falešnou víru. 9Daleko se však nedostanou, protože jejich pošetilost bude zřejmá všem, tak jako tenkrát byla zřejmá pošetilost těch dvou.
Jannes a Jambres odporovali Mojžíšovi – faraónovi čarodějové (Exodus 7:8-13; 19-23; 8:5-7; 16-19). Dělali „zázraky,“ ale ne z moci Boží, nýbrž z moci Zlého (2 Tes 2:9). Napodobili první Mojžíšův zázrak – i oni „vytvořili“ z holí hady, ale nějak opomněli významný fakt, že had z Mojžíšovy hole sežral jejich hady. Pak napodobili vytvoření krve z vody, ale tím jen přidali na pohromě, kterou způsobil Bůh skrze Mojžíše. Pak také vytvořili žáby, jako Mojžíš, ale tím jen opět přidali k mizérii Egypťanů. Čtvrtý zázrak už napodobit nemohli (štěnice – KRA, NKJ) a přiznali, že ten zázrak je „Prst Boží“ Ex 8:18 KRA, NKJV, Ex 8:15 – B-21. Museli přiznat, že jejich kejkle z moci Zlého jsou podřadné zázrakům z moci Boží.
Tato schopnost i ochota přijmout „zázraky“ OD TEMNÉ MOCI je typická pro „poslední dny“ (Zjevení 13:13-15; 2 Tesalonickým 2:9).
Raketově rostoucí počet lidí rádo přijímá jakékoliv „nadpřirozené služby“ léčitelů, hypnotizérů, věštkyň… Hledají uzdravování u ŠAMANŮ… Je s podivem, že se nezamýšlí, JAKÝ JE ZDROJ těchto služeb – DOBRÝ NEBO ZLÝ? Jeden člověk se zbavil kouření skrze hypnózu… ale krátce na to byl diagnostikován s rakovinou. Jedné věštkyni vyskočila dcera z okna a zabila se. Věštkyni ale nedochází, že to je DAŇ, KTEROU SI ZLO (tj. ďábel) VYBÍRÁ ZA SVÉ SLUŽBY.
Lidé jdou k věštkyním, léčitelům, šamanům a jiným šarlatánům Východních náboženství jako ovečky na porážku! Lidé u nich hledají úlevu – a často nějakou dočasně najdou (NÁVNADA). Jenže I KDYŽ LIDEM PŘIPADÁ, ŽE JE TO DOBRÉ, STOJÍ ZA TÍM DÉMONICKÁ MOC, která se vydává za anděla světla (2 Kor 11:14-15)! A ta démonická moc má potěšení z utrpení lidí, ne z jejich uzdravování. Jakoukoliv formu dočasné úlevy tato démonická moc používá jen jako NÁVNADU na lapení dušiček, kterým pak tím víc škodí, čím víc jejich „služby“ používají. Nejvyšším cílem ZLA je svést lidičky za sebou – do pekla, do kterého už byli odsouzeni, když se pokusili svrhnout Boha – Mt 25:41. Proč mnohé z nich Bůh zatím ponechává na svobodě? ABYCHOM MĚLI MOŽNOST VYBRAT SI MEZI DOBREM A ZLEM – koho budeme následovat?
2 Kor 11:14-15: A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! 15Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.
Mt 25:41: Těm po své levici tehdy řekne: ‚Jděte ode mě, vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly!
tak i oni vzdorují pravdě: Tvrdohlaví, zkažení lidé, popsaní ve v. 2-5 nesnesou pravdu, protože by se jí museli přizpůsobit. Museli by ji poslechnout – a poslouchat, to oni nechtějí. „Má vůle ne Tvá, ať je vykonána“ – přesně obráceně, než jak se modlil Ježíš (Mt 26:42).
Schopnost Jannese a Jambrese spolupracovat s démonickou mocí dělat zázraky, byla draze zaplacena – jejich vzdorováním pravdě nedošli ke spáse svých duší. Skončili tam, kde skončí ďábel.
Čarodějové Jannes a Jambres, navzdory moci, kterou jim propůjčovaly mocnosti Zla, stejně nakonec museli, byť neochotně, přiznat, že Bůh je větší, než jejich démonická moc. Tak jako jejich moc byla omezená, tak je i satanova moc omezená – dokonce i v těchto „posledních dnech.“ Navzdory tomu, že většina lidí Boha ve svém životě odmítá, Bůh satanovu moc omezuje – i v „posledních dnech.“ Bůh na konci věku satanovi dovolí, aby 3,5 roku světu TOTÁLNĚ vládl skrze falešného Mesiáše, Antikrista (Dan 7:25, Zj 13:5). Potom Bůh jeho vládu zarazí a nastolí pořádek – Druhým příchodem Krista.
Mt 24:21-22: Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. 22Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.
Fil 2:10: … aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí 11a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.
Stejně nakonec každý člověk bude muset pokleknout před Bohem, který stvořil našeho předka Adama a který prolil Svou krev na kříži – aby dal lidem druhou šanci. Rozdíl je ten, že kdo poklekne před Ježíšem za svého života, ten dostane milost a věčný život. Ten, kdo poklekne před Ježíšem až po smrti, při Posledním Soudu, ten dostane spravedlivé odsouzení za své hříchy.
V každém případě, stejně každý člověk před Bohem poklekne. Proč byste se chtěli držet davu, který se po té široké dálnici (Mt 7:13-14) bezmyšlenkovitě žene do věčného odsouzení?
jejich zkorumpovaná mysl plodí falešnou víru. Zkorumpovaná mysl není schopna čisté, živé víry. Proto je dnes tak málo lidí spasených. Jsme v „posledních dnech,“ kdy mnoho lidí má zkažený charakter a tím ZKORUMPOVANOU MYSL.
Hřích zatvrzuje srdce (Žid 3:13). Se zatvrzelým srdcem je MYSL vůči Bohu nepřátelská – Řím 8:7. A tak si místo Boha Stvořitele, kterého by musela poslouchat, ochotně vymyslí JINÉHO BOHA, JINÉHO JEŽÍŠE (1 Kor 11:4), podle své FALEŠNÉ VÍRY.
JINÝ JEŽÍŠ:
Mormoni – učí, že Ježíš je bratr Lucifera.
Jehovisté – učí, že Ježíš je archanděl Michael.
Dnes je to ale méně nápadné – JEŽÍŠ NAPŮL PODLE PÍSMA. Není ve skutečnosti Pán, ale sluha, který dělá, co mu ten náboženský člověk řekne. Chce teď na ulici někoho uzdravit, tak „Ježíši, poskoč a uzdravuj.“ Jenže podle Bible Duch uzdravuje, JAK SÁM CHCE (1 Kor 12:11) – ne, jak chceme my.
9Daleko se však nedostanou, protože jejich pošetilost bude zřejmá všem, tak jako tenkrát byla zřejmá pošetilost těch dvou. – křesťané, kteří jsou vedení Duchem poznají, kdo jsou falešní bratři. I když Jannes a Jambres vykonali několik zázraků – bylo to pošetilé, protože ty zázraky byly namířeny jako trest na Egypt, a tak oni jen k tomu trestu nad svou zemí přidali.
Nejnovější svody jsou nejrafinovanější, například tzv. „Druhá reformace“ propagovaná vedoucími Emergent Church (Vynořující se církev), která vlastně svou teologií a praktikami staví most, po kterém by protestanti měli zase přejít do objetí (sevření) katolické církve.
Nápadu s reformací se chytli také přátelé „Pensacoly,“ tzv. Brownsville Revival (zde), a ti hlásají „Novou Reformaci – Poslední reformaci“ – mnoho věcí, které říkají a dělají vypadají biblicky, ale
„Špatná společnost kazí dobré mravy“ – 1 Kor 15:33.
Kvůli jejich asociaci s Brownswille revival (zde) a Stevem Hillem (zde), bych si na ně dal pozor – zde.
V souvislosti s myšlenkami zakladatele „Poslední reformace,“ Dána Torbena Sondergaarda v článku „Duchovní pokrytí, nebo řízení?“ mě napadá toto Písmo:
2 Pet 2:20-21: 20Když lidé skrze poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale potom se do ní znovu zapletou a podlehnou jí, budou na tom nakonec hůře než na začátku. 21Bylo by pro ně lepší nepoznat cestu spravedlnosti, než se po jejím poznání odvrátit od svatého přikázání, které dostali.
Je mnoho lidí, kteří „přijdou ke Kristu,“ ale pak se zapletou do nějaké špatné teologie nebo do špatných praktik a skončí „uhranuti“ démonem, který za svodem stojí, neschopni rozpoznat, že sešli z cesty. Proto musíme být bdělí a všechno testovat Písmem, pod vedením Svatého Ducha. Svatým Duchem je vedený ten, který zná Kristova slova a žije podle nich. Ne ten, na kterého někdo někde vložil ruce a obdržel NĚJAKÉHO ducha, jako třeba ducha „posledních dnů.“
SVODY JSOU DNES VELICE DŮMYSLNÉ A VYPADAJÍ JAKO PRAVÉ KŘESŤANSTVÍ!!!
POZOR NA „NOVÁ HNUTÍ,“ jako třeba ta „Poslední reformace.“
Mnoho křesťanů dnes cítí, že církev je vlažná a zkorumpovaná. Nejsou spokojeni s výsledky bojů se svou hříšnou přirozeností – hledají nějaké „nakopnutí.“ Zapomínají, že Ježíš řekl: …Ve světě budete mít soužení, ale radujte se – já jsem svět překonal – Jn 16:33. Lidé touží po lepší církvi, po lepším životě (než je reálné) a tak mnozí v nějakém bodě ZAČNOU HLEDAT ZÁZRAČNOU PILULKU. A zde zavětřil ďábel! Něco vytvoří a prezentuje to křesťanům, toužícím po lepší církvi a po lepším kráčení s Kristem. Většinou je to ve formě NOVÉHO MÓDNÍHO HNUTÍ, které obvykle provází PROJEVY ducha, tj. ne Svatého Ducha, ale démona. Lidé jsou třeba i „ve jménu Krista“ nějak uzdravováni (nebo si to alespoň myslí) a SKOČÍ NA NÁVNADU. Ďábel je skrze své „uzdravování a další projevy ducha“ UHRANE. Lidé tím ztratí schopnost rozpoznat, co je z Boha a co je z ďábla. Pak už jim jen zbývá naděje v 2 Tim 2:24-26.
My nepotřebujeme dělat jejich semináře a „nechat se nakopnout.“ My nepotřebujeme „Novou reformaci,“ „Druhou reformaci,“ ani „Poslední reformaci.“ MY POTŘEBUJEME HLUBOKÉ POKÁNÍ.
2 Let 7:14-15: 14Pokud se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit,
bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem. 15Ano, mé oči budou otevřené a mé uši nakloněné k modlitbě z tohoto místa.
JAK MŮŽEME DOCÍLIT ŽIVOTA, VE KTERÉM JSME NAPLŇENI SVATÝM DUCHEM?
Není to žádná magická, mikrovlnná (hned teď) formule, které takováto hnutí nabízejí. Je to věrné, denní kráčení s Kristem PODLE PÍSEM. Nepotřebujeme nějaké hnutí, které je zrovna „in.“ Potřebujeme přeměnu VNITŘNÍ a k tomu máme působení Svatého Ducha, pokud ho posloucháme.
Vše už nám Bůh řekl v Bibli, nepotřebujeme nic „nového:“ Potřebujeme žít podle Sk 2:42 (v 2.pol. článku) a naučit se ovládat své chtíče, abychom v sobě neuhášeli Svatého Ducha svými hříchy. Viz Novoroční série 2014 – zde, zde a zde.
Tváří v tvář temné době „posledních dnů“ Bůh svému milovanému stvoření nabízí i dnes neochvějnou naději – ve Spasiteli a Králi králů, Ježíši Kristu. Ani „duch posledních dnů“ nemá dost síly na to, aby překonal Boží moc Ježíše Krista! Lidé se nemusí nechat spoutat duchem naší doby, nemusí otročit chtíčům své hříšné přirozenosti, nemusí naletět všem těm falešným „dobrodincům.“ Bůh nabízí vítěznou naději – v Kristu Ježíši! Boží poselství lidem, kterému říkáme Bible, vám o Ježíši řekne vše, co o něm potřebujete vědět a jak vás On přišel zachránit – pokud mu o záchranu řeknete.
Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Jan 8:32.
Mt 10:28: Nebojte se těch, kdo zabijí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.
Největší výzvou pro křesťany je NENECHAT SE USPAT DUCHEM POSLEDNÍCH DNŮ. Bratři a sestry, „poslední dny“ jsou tady! Všude kolem nás! Když budeme kráčet s Kristem, tak si toho budeme všímat a Bůh nám dá sílu to překonat. Je to samozřejmě období, ne jen pár dní, ale spíš léta. Bůh nikam nepospíchá – nicméně svět se nezadržitelně žene tam, kam Bible předpověděla, že se požene – Globalizace, sjednocení světa pod jednou vládou a sjednocení náboženství v jedno nové. Bohužel ne pod vládou Boha, ale ďábla. Jde o globální zotročení lidstva. Proč tomu napomáháte? Ale tím naštěstí svět nekončí – přečtěte si konec Bible.
© 2016 Milan Tachecí. Šíření nezměněně kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.
Sdílejte články

Napsat komentář