Proč lidé věří sektám?

To je způsob, jakým začínají různé falešné sekty. Používají pouze určité verše z Písma svatého. Ti lidé, kteří začínají se sektou, buď cíleně, nebo taky jen podvědomě znají potřebu nauky, která uspokojuje jakýsi přirozený způsob myšlení. Ku příkladu liberální teologie a tzv. sociální evangelium přitažlivě působí na lidské myšlení.

Mladý kazatel z Východu mi vyprávěl o knězi ze sousedního města, který budoval ve svém sboru velkou říši. Přitom ten člověk pije, klne a chodí za hochy a možná dělá ještě i jiné věci. Mladý kazatel se mě ptal: „Čím tento člověk přitahuje lidi do svého sboru? Přicházejí ho poslouchat a připojí se k jeho sboru – ne k mému, i když se snažím hlásat čisté Boží slovo a žiji život s Pánem.“

Řekl jsem tomu mladému muži, že si musíme uvědomit, že pokud budeme Boha representovat kněžským úřadem, budeme v menšině. Ten druhý kněz účinně působil na přirozené myšlení a svými výklady je usokojoval. Možná taky mnohé pokřtil – dostal je pod vodu nebo obrazně řečeno, nalil na ně hodně vody. Ale nevedl lidi k zachranujícímu poznání Krista.

Svatý Augustín, který se stal velkým Božím mužem, na dotaz, proč se dříve přiznával k Manichejskému kacířství své doby, odpověděl, že bylo „úžasně kompletní a rozumné“.

Filosofický přístup mnoha dnešních kazatelů k Písmu je zřejmě nejnebezpečnější přístup k Božímu slovu, jaký si můžeme představit. Vůbec nemají potřebu brát Boží Slovo jako základ a autoritu pro své učení a pro svůj život. Spíše vám chtějí dát zajímavý a uhlazený výklad o některém muži z minulosti, o historii, nebo o různých jiných věcech.

Když jsem se připravoval na kazatelskou úlohu, byl to směr, kterým jsem z počátku chtěl jít do určité míry taky proto, že kněz nebo kazatel působí na lidi. Díky Bohu, že jsem se dostal pod vliv dvou mužů, kteří mě přivedli na cestu pouhého učení se Bibli s výhledem na pouhé vyučování Božímu slovu. Je důležité studovat celé Boží Slovo a proto i tento úsek je pro nás důležitý…

Sdílejte články

Napsat komentář