Absurdní otázka?

Jan 5:6 Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu: „Chceš být zdráv?“

7 Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě odnesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde.“
8 Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi lože své a choď!“
9 A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil.

…Verše 5:6-18. Zvláštní otázka, že? Dokonce by se dalo říct, že absurdní. Podívejme se na to. Jistě, že se chlapík chtěl uzdravit, ale Ježíš se ho ptá ze dvou důvodů. První: Situace toho muže byla zcela beznadějná a Ježíš v něm chce probudit naději. Za druhé a to hlavně: Ježíš chtěl dostat oči a mysl nemocného od toho bazénu! Ježíš chtěl, aby se podíval na Něj. Věřím, že ten člověk, jak tam možná po léta ležel, ani pořádně nikoho kolem sebe nezaregistroval. Veškerá jeho mysl byla soustředěna na tu vodu! A tak si dovedu představit, že ho Ježíš tak trochu vyděsil. Kdo by se ptal takovou otázku? „Jistě, že chci být zdráv, ale to není můj problém! Potřebuji někoho, kdo by mně dostal do bazénu jako prvního!“ Kolik z lidí je ve stejné situaci! Čekají a čekají. Jsou jich plné kostely! Čekají na nějaký ten zázrak, který by je spasil! Nechtějí se obrátit ke Kristu, protože očekávají nějaký prožitek, něco nadpřirozeného, co by je donutilo věřit! Někteří zase čekají na více důkazů! Další mají oči upřené na svou kapsu a bankovní účet. Ti čekají, až zbohatnou – a to velmi rychle. Ne-li zítra ráno, tak nejpozději zítra večer! Bohužel, všichni tito se dívají na falešný cíl. Zeptám se Tě: „Na co čekáš Ty?“…

Komentáře k Bibli od Tondy najdete zde:

https://docs.google.com/document/d/1gwMigdufr0GCkHkJPCRKm012OFtnjTRDtC33-WoLM18/edit?hl=cs#bookmark=id.p8h65eadsb8u

Sdílejte články

Napsat komentář