Názor katolíka na vplyv Bethel church na duchovné dianie na Slovensku

Godzone projekt čerpá z cirkvi Bethel, ktorá vykazuje znaky New Age a okultizmu

 

Projekt Godzone je skrz-naskrz infiltrovaný učením kontroverznej cirkvi Bethel church. Najskôr vám ukážem, ako sú tieto hnutia prepojené, potom prejdem k jednotlivým bludom, ktoré Bethel church hlása, a k prejavom okultizmu, ku ktorým tam dochádza.

Godzone sa svojou inšpiráciou v Bethel church netají. Mnohí sympatizanti tohto hnutia cestovali až za oceán, aby tam načerpali ich spiritualitu. Jedna časť Godzone magazínu bola celá venovaná tejto cirkvi. Dvaja mladí muži z Godzone tu hovoria o svojich skúsenostiach, ktoré zažili v Bethel church v Redding, Kalifornia:

http://www.tvlux.sk/archiv/play/4558

Samotný názov projektu pochádza z Bethelu. Pojem „Božia zóna“ je tu často skloňovaný a nesie aj názov knihy, ktorá sa predáva v Bethel e-shope:

https://shop.ibethel.org/products/enter-the-god-zone

Rovnako celá rétorika Godzone projektu je inšpirovaná Bethel church.  Ich heslá ako kultúra kráľovstva, generácia, ktorej ide o Božie kráľovstvo (kiobk), prebudenie, identita Božích detí, zjavenie Božieho kráľovstva na zem (heslo Bethel church je „ako v nebi, tak i na zemi“) – všetky tieto výrazy sú doslovne preložené zo stránky Bethel church. Ich dvojročná Godzone škola je ekvivalentom Bethel School of Supernatural Ministry. Ak si prezriete internetové stránky a videá, nájdete mnoho iných podobností. V Godzone shope môžete nájsť aj knihy od hlavného pastora Bethel church, Billa Johnsona: http://shop.godzone.sk/sk/knihy/238-nadprirodzena-moc-premenej-mysle-bill-johnson.html

Teraz prejdeme k tomu, prečo tvrdím, že inšpirácia Bethelom je neakceptovateľná.

Bethel church je kontroverzná nielen z pohľadu katolíckej viery. Aj mnohí protestanti sa s učením tejto cirkvi nestotožňujú a odsudzujú ho. Do roku 2006 bola Bethel church súčasťou Assemblies of God – čo je združenie asi 140 autonómnych pentekostálnych cirkví. V tomto roku sa však Bethel church oddelila a stala sa naddenominačnou cirkvou – čo znamená, že nemajú  formálne vyhlásenie toho, čomu veria, ako to je zvyčajne u kresťanských cirkví. V podstate môžete veriť čomukoľvek, môžete napríklad vyhlásiť, že Ježiš nebol Bohočlovek, ale iba človek, ale je to ok, hlavne že ho milujete. V tomto videu môžeme vidieť návštevníkov Bethel church , s ktorými sa snaží komunikovať jeden protestantský odporca hnutia. Snaží sa poukázať na nebiblické vyučovanie v Betheli, a spytuje sa, či im vôbec nezáleží na teológii, a sledujte, ako reagujú (od 00:37):

https://www.youtube.com/watch?v=VZkgY-bP7yk

Slečna doslova hovorí, „Všetci sme milovaní (Bohom), a nezáleží v akú teológiu veríme.“ A ten pán im správne hovorí: „Ale kresťanovi nie je jedno, v čo verí.“ Odhliadnuc od teológie, všimli ste si ich prejavy správania? Oni tvrdia, že to je Duch Svätý. Ja tvrdím, že to nie je normálne. Čítajte ďalej a uvidíte ešte viac.

Jedna z vecí, ktoré sa mi zdajú byť na Bethel church okultné, je tzv. „grave soaking“. Príslušníci Bethel church veria, že môžu na seba prevziať (doslova „nasať“) pomazanie a silu Ducha Svätého z kostí zosnulých významných ľudí. New Age praktiky?

Na fotke je manželka hlavného pastora Billa Johnsona – Beni Johnson, ako leží na hrobe C.S.Lewisa a nasáva jeho pomazanie.

Tu sú mladí z Bethel church na cintoríne, ktorí prišli načerpať pomazanie z mŕtvych:

https://www.youtube.com/watch?v=LrHPTs8cLls

Pre príslušníkov Bethel church sú typické rôzne telesné prejavy, údajne od Ducha Svätého, ako napríklad nekontrolovateľné trasenie, mykanie a trhanie telom, nekontrolovateľné výkriky, hovorenie v jazykoch, hysterický smiech a podobne. V tomto videu môžete tieto prejavy vidieť (taká bežná bohoslužba v Betheli, aby ste si to vedeli predstaviť):

https://www.youtube.com/watch?v=F8t3-IW6TVw

Aj v katolíckej cirkvi existuje charizmatická obnova, aj tu sú spoločenstvá, kde sa dvíhajú ruky v chvále, niekto odpadne pod vplyvom Ducha Svätého či má dar glosolálie. Toto je však z úplne iného súdka. Tieto manifestácie sú také bizarné, že sa nad tým musí pozastaviť každý človek. Čo je však najdôležitejšie, tieto prejavy v Bethel church výrazne pripomínajú prejavy ducha kundalini, čo je „hadia sila“ či energia z východných náboženstiev, hinduizmu a New Age.

Tu je dokument, ktorý tieto prejavy porovnáva:

https://www.youtube.com/watch?v=WfXmDkQiE2o&index=7&list=PL-oHIXiN_sr–fbkmWS0OKsfKAHdG5IQO

V dokumente sú aj predstavitelia iných cirkví, nielen Bethel. Všetkých však spája „Toronto Blessing“ (neskôr nazvané „Catch the Fire“)  čo je charizmatická konferencia, ktorá sa koná pravidelne a takéto telesné prejavy sú pre ňu typické. Bill Johnson, hlavný pastor, v jednom rozhovore hovoril o svojej skúsenosti, ktorú zažil po jednej takejto konferencii – ako sa náhle zobudil, strhol zo spánku o tretej hodine v noci a začal sa triasť ako keby bol napojený na 1000 voltov. Toto Johnson pripisuje Duchu Svätému. Je pozoruhodné, že sa to stalo presne o tretej hodine v noci, čo satanisti považujú za svoju hodinu – protiklad tretej hodiny popoludní, kedy zomrel Ježiš.

V nasledujúcom videu káže v Bethel church Bobby Connor, a rozpráva, ako sa v Betheli zjavuje anjel s menom Emma: https://www.youtube.com/watch?v=lzj9oyE9I0Q

V Biblii sa slovo anjel objavuje 282krát, ale ani raz tam nečítame o anjelovi so ženskou postavou. Tento anjel Emma, alebo skôr by sme mali povedať démon, vystupuje vo východných náboženstvách ako pekelné božstvo. Nepochybne sa v Bethel church objavujú rôzne znamenia a zázraky. Ale kto je ich pôvodcom? Diabol má tiež moc uzdraviť. Mnohým svätým sa diabol zjavil v podobe Panny Márie. V Lukášovom evanjeliu čítame: „Daj si teda pozor, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou.“ (11,35)

Bethel church učí tzv. „positive confession theology“ – teológiu pozitívneho vyznania. Odmietajú hlásať pokánie, ľútosť nad hriechmi, tvrdia, že to sa skončilo Ježišovou smrťou. Prečítajte si toto svedectvo, ako jeden pastor z Bethel church pokarhal tohto človeka za slovo pokánie, lebo vraj my sa už nemusíme kajať, keďže nás On už ospravodlivil:

„I went to a church in Denver who were following after the ways of Bill Johnson, and they hired someone from Bethel as an associate Pastor. As I was praying for the men’s retreat, repentance was the word I got for the conference, and when that word was taken to the conference, this new Pastor rebuked that word and said that „we“ no longer need to repent because we are His righteousness!!! Please!!!!

Keď si vypočujete pár svedectiev od ľudí z Bethelu, žiadne svedectvo nie je pravým svedectvom obrátenia. Všetky sú len o supernaturálnych zážitkoch. Ako napríklad toto svedectvo leadra Jesus Culture – Krisa Quilala (Jesus Culture je hnutie mladých z Bethelu, ktorí aj produkujú hudbu).  V prvých sekundách videa môžete vidieť aj prejavy zlého ducha na konferencii mladých (oni tvrdia, že Ducha Svätého, ale posúďte sami, či vám to pripomína viac nebo alebo peklo, čo sa tam deje), a potom nasleduje svedectvo o stretnutí s Bohom:

https://www.youtube.com/watch?v=ob_yiiXw8pM

Ja sa pýtam: Je toto pravé svedectvo obrátenia? Kde je poznanie, že som hriešnik, že potrebujem Ježiša, radosť zo spásy a pravé obrátenie, zmena myslenia? Celé jeho svedectvo je len o tom, ako sa tri hodiny triasol a rehotal. Toto nie je obrátenie! Celé je to ovplyvnené učením Billa Johnsona- on nikdy nekáže o obrátení, o pokání, o hriechu. Vždy len o zážitkoch („experience“ je asi najskloňovanejšie slovo v Betheli). Príďte, a zažite. Zažite, ako tu padajú pierka z neba na zem, zažite zjavenie oblaku slávy, zažite prítomnosť, zažite uzdravenie. Naháňajú sa za zážitkami a znameniami. Ale čo hovorí Ježiš? „On im povedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša.“ (Mt 12,39)

Moja viera ale nie je o zážitkoch. A čo sa potom s tými ľuďmi stane neskôr, keď zostanú večer sami, hudba doznie, oblak slávy a pierka z neba zmiznú, a po zážitku „opitosti v Duchu Svätom“ im zostane len duchovná „opica“? Práve v tichu Boh túži získať tvoju pozornosť a viesť ťa do hlbšieho vzťahu s ním. Do vzťahu, ktorý nie je založený na týchto vzrušujúcich zážitkoch, ale na živote vo svätosti: na živote v pravde pred Pánom: na vyznávaní hriechov a dovolením Ježišovi, aby ma premieňal a žil vo mne. Oni svoj životný štýl nazývajú „kultúra kráľovstva“, ale ja tomu hovorím „kultúra hluku, blikajúcich svetiel, falošného evanjelia a napodobňovania tohto sveta“. Je to cirkev, ktorá predstiera byť svetom, alebo svet, ktorý predstiera byť cirkvou?

Bethel church hlása „prosperity gospel“ – evanjelium prosperity, úspechu. Príslušníci veria, že Ježiš im dal kľúče od kráľovstva, sú Božími synmi a dcérami, a tým majú moc nad všetkým. Veria, že majú duchovnú moc na úspech v tomto svete. Neuznávajú chudobu. Modlia sa, aby zlomili ducha chudoby, lebo sú presvedčení, že chudoba je „démonická“. Často sa v Bethel church ukazujú znamenia a zázraky, ako napríklad zlatý prach na tvárach a dlaniach ľudí, zlatý dážď či diamanty z neba, zlaté zuby. Pokiaľ ale viem, Ježiš sa narodil v chudobnej maštali, skôr diabol je na také veci. On ľudí láka na mamonu. Naopak, Ježiš hovoril: „Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí.“ (Lk 12,33) A „Čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil?“ (Mt 16,26)

Bill Johnson tvrdí, že to, prečo žije, sú zázraky a uzdravenia. V interview sa vyjadril, že jeho cieľom je cirkev a mesto bez rakoviny. Neverí v choroby a utrpenie. Povedal, že ak je niekto chorý, problém nie je v Božích rukách, ale v našich. Je to zaujímavé počuť z jeho úst, keďže on aj jeho žena nosia okuliare. Prečo teda tieto zázraky nefungujú aj na jeho chorý zrak? Rovnako jeho syn je takmer hluchý a nosí zariadenie na počúvanie. A kde sa podel zmysel utrpenia v kresťanstve? Pavol hovorí: „Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.“ (Kol 1,24) . A Ježiš vraví: „“Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mt 16,24) To, čo hlása Bill Johnson, je absolútne nebiblické.

Bethel v jeho entuziazme pre zážitky, znamenia, bohatstvo, vplyv, moc a sebanaplnenie v tomto svete, musí pohŕdať skutočným zámerom, pre ktorý Kristus prišiel, a pre ktorý sa pokoril, kým bol na Zemi. Bill Johnson dokonca hovorí: „Nie je to tak, že na nás nezáleží a záleží iba na Ježišovi. Veľa ľudí dáva za vzor modlitbu Jána Krstiteľa: „On musí rásť a mňa musí ubúdať.“ To ale nie je modlitba pre nás. Ján Krstiteľ uzatvára jedno obdobie ako najväčší prorok Starého zákona. Odovzdal štafetu Ježišovi, ktorý započal existenciu Božieho kráľovstva na Zemi. Pozornosť sa premiestňuje od Jána a Zákona k Ježišovi a kráľovstvu. Ján sa musel umenšovať a Ježiš musel rásť. Ale keď Ježiš opúšťal Zem, nepovedal, že sa musíme umenšovať. Čo je potrebné, nie je menej nás a viac Jeho, ale čo je potrebné je, aby sme boli všetci prikrytí a naplnení ním.“ (z knihy Hosting the Presence) „Boh pracuje s týmto inštinktom a vedie nás k NÁŠMU POTENCIÁLU cez prísľub a nekonečné možnosti. Boh dal každému človeku zmysel pre nádej na lepšiu budúcnosť.“ Johnson vyzýva ľudí, aby nasledovali svoje sny. Ale Ježiš hovorí: „Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“ Celé ich náboženstvo je silne egocentrické, zamerané na sebanaplnenie, využitie potenciálu, uchopenie moci. Kde je pokora? Oni sa nemodlia: „Pane, uzdrav ho, ak je to tvoja vôľa“, ale modlia sa: „Pane, uzdrav ho, lebo si mi dal moc uzdravovať.“

Pozrime sa na ďalšie bludy. V tomto videu nám rozpráva členka Godzonu o tom, ako ide na misie do Afriky, a inšpirovala ju k tomu Heidi Baker, ktorá takisto je spojená s Toronto blessing a káže v Bethel church:

https://www.youtube.com/watch?v=g2399R0vJYE

Kto je táto Heidi Baker? Pozrite si jednu jej „prednášku“:

https://www.youtube.com/watch?v=9DM5FmZxBQI

Toto má byť kázeň či zvestovanie evanjelia? Viete, čo by jej na to povedal slávny David Wilkerson? Toto: https://www.youtube.com/watch?v=dvoAGEZf-nI

Hovorí o príklade kazateľa, ktorý vystúpil na pódium a miesto kázania sa začal nekontrolovateľne smiať a triasť a povedal, že to je Duch Svätý, čo je typické pre Bethel. Wilkerson sa nad tým pohoršuje a hovorí: „Duch Svätý, ktorý napísal Bibliu, a ktorý v nej hovorí: Pravda vás oslobodí- myslíte si, že by Duch Svätý povolal takých ľudí do služby, aby sa toľko smiali, až by nemohli toto Slovo hlásať?“ Ak vydržíte toto video pozerať do konca, budete plakať tak, ako plače Wilkerson.

Hlavným heslom Bethel church je „ako v nebi, tak i na zemi“. Ale ak má byť nebom to, že ľudia sa tam budú zvíjať po zemi ako hadi, triasť, vydávať zvieracie zvuky, kričať a hystericky sa smiať, tak ďakujem, ale ja si takéto nebo neprosím. Ja mám na nebo oveľa vyššie nároky. Ja ako Božie kráľovské dieťa (na čom si oni veľmi zakladajú, že ním sme), pokladám ich správanie a manifestácie za absolútne nedôstojné človeka a kráľovského dieťaťa.

Tuto je krátky zostrih niektorých vystúpení Heidi Baker, ktoré ukazujú, ako nikdy nehovorí: „God“, ale množné číslo: „gods“!!! https://www.youtube.com/watch?v=VEdPTHl7v1k

Niekedy to „s“ na konci ešte tak potiahne, ako keby syčala. A kto syčí? Had. A had je znakom koho? Diabla. To naozaj sa nikto nepozastavuje nad tým, že hovorí „bohovia“ namiesto „Boh“? To sú godzonisti už takí zaslepení?

Tu môžete vidieť Heidi ako káže v Bethel church, vpredu je vidno aj Billa Johnsona. To, čo tam vidíte, sú bludy a démonické prejavy:

https://www.youtube.com/watch?v=16H84rcaqyk

Môžete vidieť, ako sa ľudia navzájom korunujú imaginárnymi korunami. V Zjv 4,10 je ale písané, že starci skladali svoje vence z hláv, hádzali ich pred trón a klaňali sa Bohu. Tu korunujú ľudia seba navzájom. Nemajú to pomýlené? A to, čo prežíva ten mladý muž vpredu, čo oni nazývajú prejavom Svätého Ducha, vyzerá ako najväčšie utrpenie. Vyzerá, akoby kričal v mukách. Toto je Boh? Boh by nikdy nechcel, aby si takto trpel alebo aby si bol takto znemožnený.

Takto by sme mohli pokračovať donekonečna, tých dôkazov o nesprávnosti učenia Bethel church je množstvo. Je zaujímavé, že existujú desiatky protestantských cirkví, ale Godzone si vybral za inšpiráciu práve túto kontroverznú cirkev s bludným učením. Akú spiritualitu nám to chce Godzone priniesť? Keď sa každoročne robí zbierka na katolícke médiá, peniaze idú aj na projekt Godzone – na tv Lux je pravidelne vysielaný Godzone magazín. Vedia ľudia, čo podporujú? Ja odmietam, aby moje peniaze boli použité na projekt, ktorý sa inšpiruje takýmto New Age hnutím. Pýtam sa, prečo vôbec katolícka cirkev dovolí toto prepojenie na Bethel church a prečo to podporuje. Vyzývam všetkých, čo sú zapojení do Godzone projektu, aby sa zriekli ducha Bethelu a odstránili všetky spojitosti s týmto kontroverzným hnutím. Môžete začať stiahnutím časti Godzone magazínu z archívu tv Lux, ktorý sa venuje Bethelu. Lebo Lux o sebe tvrdí, že „je katolíckou televíziou, ktorá je ovocím spolupráce Konferencie biskupov Slovenska a LUX communication. Ponúka program v súlade s náukou a životom Katolíckej cirkvi.“ Propagovanie Bethel church ale nielenže je protikatolícke, je to priam okultné.

PS: Keby ste mali záujem vidieť a dozvedieť sa ešte viac, tu sú ďalšie zaujímavé videá:

https://www.youtube.com/watch?v=S7XSWI6MHeI

https://www.youtube.com/watch?v=zH2PF-A6_i4

https://www.youtube.com/watch?v=sDVkMsf1fso

Viac tu: http://m.biblickeinspiracie.sk/news/nazor-katolika-na-vplyv-bethel-church-na-duchovne-dianie-na-slovensku/


Zdroj: http://m.biblickeinspiracie.sk/news/nazor-katolika-na-vplyv-bethel-church-na-duchovne-dianie-na-slovensku/

Sdílejte články

Napsat komentář