Benny Hinn, americký letniční kazatel známý převážně svou službou uzdravování, tvrdí ve videu, které se rozšířilo na sociálních sítích, že dle nedávné studie katolíci zažívají více zázraků než letniční křesťané. Z videa není jasné, na kterou studii se Benny Hinn odvolává. Jako hlavní důvod uvádí katolickou víru v reálnou přítomnost Ježíše v eucharistii a věrnost katolických věřících. Dle Bennyho Hinna katolíci tak často nepřecházejí z jednoho sboru do druhého, jak to praktikují mnozí letniční křesťané.

Hinn uvedl, že je více lidí uzdraveno v katolických kostelích během eucharistie než letničních křesťanů, protože pro letniční křesťany je Večeře Páně pouze symbolem a pokračuje obhajováním učení o skutečné přítomnosti Krista v eucharistii: „Ježíš neřekl: To je symbolické tělo, řekl: Toto je mé tělo; neřekl: To je symbol mé krve, řekl, toto je moje krev.”

„Věřím, vždy jsem věřil, že v duchu to je Jeho tělo, v duchu to je Jeho krev. U Večeře Páně je přítomno uzdravení. Viděl jsem to ve své vlastní službě.”

Hinn zde též hovoří o učení transsubstanciace neboli přepodstatnění a vysvětluje, že v katolické víře se Ježíš Kristus stává chlebem a vínem ve své podstatě. Hinn dle videa věří v duchovní přítomnost Krista v eucharistii a jeho víra se tedy od katolické nauky liší.

Benny Hinn rovněž vyzdvihl loajalitu katolických věřících a pravidelnost s jakou navštěvují bohoslužby. „V katolických kostelích je uzdravení, protože tito lidé jsou oddaní svému společenství a přijdou každou neděli. Nemění sbory, my je měníme. To je důvod, proč jsme nemocní; mnozí z nich jsou však uzdraveni.”

Na závěr Benny Hinn hovořil o zázracích, které viděl mezi koptskými křesťany v Egyptě.

Benny Hinn se narodil roku 1952 v Izraeli, ve svých patnácti letech se přestěhoval se svou rodinou do Toronta v Kanadě. Zde se setkal s letničním hnutím a jeho duchovní směřování ovlivnila například Kathryn Kulhmanova, charismatická kazatelka, jejíž působení bylo rovněž spojeno se službou uzdravování.

V roce 1983 se Hinn přestěhoval do Orlanda, kde založil Orlando Christian Center. Brzy na to začal organizovat shromáždění s uzdravovací službou v amerických velkoměstech. Služba uzdravování se postupně rozšířila a Hinn navštěvoval metropole po celém světě.  V roce 2015 měl přijet do Prahy, jeho cesta však byla z důvodů zdravotního stavu zrušena.

Kritici Bennyho Hinna jej mimo jiné řadí mezi tzv. kazatele prosperity, poukazují na jeho luxusní životní styl a vyčítají mu jeho manipulativní metody.

Zdroj: http://krestandnes.cz/benny-hinn-katolici-zazivaji-diky-eucharistii-vice-uzdraveni-nez-letnicni/