Falošná láska, falošné evanjelium a falošní kazatelia zabíjajú cirkev.

Je čas postaviť sa na Božie Slovo a postaviť sa za pravdu a spravodlivosť.

Prečo sa zdá, že veľká časť Ameriky rešpektuje hroznú agendu Islamu a LGBTI, ale nerešpektuje spravodlivosť cirkvi? Je čas na zmenu.

Falošná láska

Je tu falošná láska, ktorá sa vkradla do západného kresťanstva, ktorá cirkev omámila a oslabila. Táto falošná láska má za následok, že sa klamlivo cítime spravodlivými, ale je to falošná spravodlivosť. Hovorím o tomto falošnom poňatí lásky ako myšlienke absolútneho akceptovania bez schopnosti nenávidieť, čo je hlavným dôvodom, prečo mnohí veriaci opúšťajú pravdu a autoritu Písma v tejto dobe.

Domnievam sa, že Obamova administratíva a jej silno ľavicová ideológia boli kľúčové pri presadzovaní tejto agresívnej vlny v našej dnešnej spoločnosti, ktorá vyžaduje od ľudí, aby akceptovali iných bez ohľadu na ich jednanie. Ťažisko toho, čo dnes mnohí označujú láskou, je založené na prijímaní bezbožného a hriešneho života ľudí a ich výstredností, ba dokonca ohavností. Tento postoj formuje verejnú mienku a používa sa ako štandard morálky pri hodnotení správania ľudí. Nepokoje a protesty u nás sú toho dôkazom. Dokonca na to skočia aj mnohí kresťania a démonické učenia, aj pekelné herézy sa šíria.

Nepochybne náš národ už kráčal týmto smerom, ale úplne sa to obrátilo hore nohami počas skorumpovanej Obamovej administratívy. Obávam sa, že tento obrátený efekt, čo nazýva dobro zlom a zlo dobrom; svetlo tmou a tmu svetlom; prenikol do cirkvi a znesvätil ju. Vyznávajúci kresťania, ktorí hlasovali za Obamu (veľkého zvodcu), patria medzi tých, ktorí žijú vo falošnej láske, vo falošnej spravodlivosti a ktorí už nemajú skoro žiadne duchovné rozlišovanie.

Nedostatok zodpovednosti je dnes veľkým problémom v našich cirkvách, hlavne u kazateľov. Je to problém, pretože nikto nechce konfrontovať ťažké a citlivé záležitosti zo strachu, že bude označený ako náboženský farizej. Túžime po ľudskom uznaní a chceme, aby nás ľudia mali radi. Pomýlili sme si príkaz Pána Ježiša milovať s byť obľúbeným. „Nesúď ich, len miluj“ je dnešnou kresťanskou mantrou. Problém je v tom, že nemôžeme skutočne milovať niekoho bez toho, aby sme spravodlivo súdili (Ján 7:24). Láska, len ako gesto sentimentality a sympatie, bez spravodlivého súdu, je falošná láska. Táto falošná láska je samotnou rakovinou, ktorá zabíja cirkev a robí ju vlažnou, dobrou pre nič. Toto nie je spôsob, ako sa stať soľou a svetlom v našej spoločnosti.

Najväčšou tragédiou bolo, že sme tento postoj preniesli do posolstva evanjelia a kázali svrbľavým ušiam (2 Tim 4:3), pridržali bludných duchov a učení démonov (1 Tim 4:1).

Autor Larry Alex Taunton nám ukazuje, kde sa skutočné spavodlivé pohoršenie musí prejaviť: Žiadam vás, aby ste sa pohoršili na tom, ako sa rúhajú Božiemu menu každý deň v našej krajine, na tom, ako bolo 54 miliónov detí zabitých v holokauste potratu od roku 1973, nad odpornou sexuálnou agendou, ktorá ničí samotné základy západnej civilizácie, na fakte, že kresťania zomierajú kvôli svojej viere, z veľkej časti v rukách moslimov v počte 100,000 za rok, a hlavne na skutočnosti, že tieto veci sa ignorujú, bagatelizujú alebo oslavujú. Toto sú veci, ktoré ma veľmi pohoršujú a dúfam, že pohoršujú aj vás. Spravodlivý hnev má svoje miesto v kresťanskom živote. Pridajte sa podľa slova Efezským 4:26 – „Hnevajte sa, ale nehrešte“.

Buďme úprimní. Posledných osem rokov v našej krajine bolo katastrofálnych. Vytvorila sa kultúra nespravodlivého pohoršenia a rozdelenia. Ľudia sú pohoršení nielen politikou, ale aj každou časťou náboženstva, ktoré odhaľuje ich hriešnosť. Ak sa niečo dotkne ich „ja“ tak buď zakňučia ako zranený pes, alebo syčia ako rozrušený had. Nemôžete sa dotknúť ich rasy, farby pleti, politickej strany, obľúbeného kandidáta, obľúbeného kazateľa, alebo hviezdnej celebrity a teraz už ani ich sexuálnej orientácie. Táto „ja“ generácia bude teraz bojovať za chlapca, majúceho sex s chlapcom, dievčaťa s dievčaťom, za chlapca, ktorý sa stáva dievčaťom, za dievča, ktoré sa stáva chlapcom. A ak s nimi nebudete súhlasiť, tak vás poženú na súd a pripravia o vaše životné úspory.

Čo sa stalo z nášho národa?

Tu sú dve bolestivé skutočnosti:

  1. Zmena národa

Táto zmena v psychike nášho národa prišla predovšetkým z veľmi malej subkultúry. Subkultúry, v ktorej komunita LGBTI predstavuje najhlasnejšiu časť, tá v najlepšom prípade predstavuje 2-3% našej celej kultúry. Poďme si ich použiť ako príklad.

Ak malá subkultúra môže vytvoriť takúto revolučnú zmenu a priviesť celý národ do bodu, aby akceptoval a oslavoval takúto ohavnú identitu a dokonca priviedol najvyšší súd v našej zemi k rozhodnutiu, aby legalizoval manželstvá rovnakého pohlavia, tak čo by dokázala slávna Cirkev Ježiša Krista, ak by sme ako spravodlivá subkultúra kráčali v Božej pravde, moci a láske? Komunita LGBTI stlačila tlačidlo „nenávisť“ mnohokrát, čo zase potlačilo časť cirkvi do tohto falošného konceptu lásky. Slová ako „nenávisť“ a „nenávistník“ sa dnes stali sloganmi, hlavne u mladých. Boli tu aj iné faktory, ktoré vyprodukovali túto zmenu, ale toto je jeden do očí bijúci príklad, ktorý spôsobil, že sa mnohí pripojili ku kultúre a prispôsobili ju extrémne ľavicovej ideológii. A to ma privádza k druhému bodu a najbolestivejšej realite.

  1. Vina cirkvi

Namiesto toho, aby sme ako cirkev mali dopad na kultúru, tak sa jej prispôsobujeme. Uverili sme lži, že ľudia, hlavne mladší, nie sú schopní počuť skutočné evanjelium, ale radšej by uprednostnili jeho hybridnú verziu. Neustály populárny dôraz, aby bolo evanjelium vhodné pre našu kultúru, je škodlivé a zvádzajúce, pretože je založené na omyle, že dnešní ľudia musia byť dotknutí na humanistickej úrovni ich osobného záujmu. Uverili sme lži, že ľudia, najmä naši mladší, nie sú schopní počuť skutočné evanjelium, lebo by sa pohoršili na jeho nárokoch po spravodlivosti a svätosti. Zabudli sme, že evanjelium je Božou mocou na spasenie každému veriacemu (Rim 1:16)? V evanjeliu je moc spasiť, uzdraviť a vyslobodiť. A tu spočíva problém – nedostatok moci a Božej prítomnosti v našich cirkvách.

Kázať hybridnú verziu evanjelia v snahe, aby bolo relevantné pre spoločnosť znamená dôverovať v ľudskú múdrosť namiesto Božej moci (1 Kor 2:4-5). Nemôžeme kázať takéto falošné evanjelium, zbavené pravdy, ktoré nekonfrontuje a neusvedčuje. Diabol ničí náš národ kvôli tejto lži. Ak naše zriedené, hybridné, falošné evanjelium je také skvelé, prečo strácame našu kultúru?

Aké výsledky dosiahla cirkev za posledných 20 rokov kázania takéhoto zriedeného, pozláteného, čokoládového odkazu? Stratili sme morálku, manželstvo, rodinu, našu mládež a naše slobody. Ktorá časť nášho hybridného odkazu zapracovala?

Vďaka Bohu za verný zostatok cirkví a kazateľov, ktorí sa nepripojili a nerobili kompromisy. Vďaka Bohu za každého bohabojnému kazateľa v krajine. Sú to moji ozajstní bratia a sestry, ale potrebujeme viacerých, aby sa pridali. Cirkev sa musí prebudiť a postaviť sa za pravdu a spravodlivosť v pravej láske.

Dôvodom, prečo sa mnohí nechali uniesť kultúrou je, že sme slabochmi. Jednoducho a na rovinu. Dnešné evanjelium je v najlepšom prípade iba štekot. Naše posolstvo stratilo svoje zuby. Pred rokmi sme chodili do cirkvi, počuli Božie slovo, posväcovali a menili sa. Dnes chodíme do cirkvi, aby sme počúvali, akí sme úžasní a aby sme sa cítili dobre. Môj syn mi hovorí, že už nemá záujem chodiť do cirkvi, kde nie je konfrontovaný. Väčšine našich kázaní chýba silné usvedčovanie a je zbavené pravej Božej moci, ktorá vedie k pokániu a ku skutočnému znovuzrodeniu.

Takéto zanedbávané kázania nám dali generáciu mužov, ktorých C.S. Lewis nazval „muži bez kosti“. Veľká časť našich kazateľov a zborov sa stala slabochmi.

Je na čase zmužnieť a postaviť sa za pravdu a spravodlivosť. Je na čase, aby sme odložili túto falošnú predstavu o láske a chodili v láske, ktorá hovorí PRAVDU. Je na čase, aby kazatelia prijali slovo od Boha a kázali s bázňou. Je na čase vložiť našu vieru v Božiu moc, namiesto ľudskej múdrosti. Je na čase sa prestať prispôsobovať našej kultúre a byť soľou zeme.

Pokánie je dobrý spôsob ako začať.

Autor: Bert M. Farias

Ale to jedno máš, že nenávidíš skutky mikulášencov, ktoré aj ja nenávidím.

Zjavenie 2:6

 

Dnes, v niektorých charizmatických kruhoch, môžete byť kresťanom mafiánom, alebo prinajmenšom, v jazykoch hovoriacou zvodnou hviezdičkou, alebo kresťanskou modelkou z reklamy na spodnú bielizeň, alebo o Ježišovi hovoriacim rapperom, častým návštevníkom striptíz klubu. Koniec koncov, ako nám dňom i nocou pripomínajú, „Kto si ty, že tu súdiš?“

Ježiš v skutočnosti učil, že by sme nemali súdiť pokrytecky alebo povrchne, nespravodlivo a že by sme nemali odsudzovať. Ale Ježiš rovnako povedal že: „Nesúďte podľa zovňajška, ale súďte spravedlivý súd! “ (Jn 7:24). Pán nám prikazuje súdiť, pokiaľ to robíme oprávnene.

Pavol v liste Korintským učil presne to isté, „Ale teraz som vám písal nemiešať sa, keby sa niekto menoval bratom a bol smilník alebo lakomec alebo modlár alebo nadávač alebo opilec alebo dráč, s takým ani nejesť. Lebo čože je mne do toho, aby som mal súdiť aj tých, ktorí sú vonku?! Či vy nesúdite tých, ktorí sú vnútri? “ (1 Kor. 5:11-12)

Ako je možné, že každý asi pozná slovo, „nesúďte“ (Mt 7:1), ale zdá sa, že len veľmi málo ľudí pozná – alebo má záujem o Božie povolanie súdiť tých, ktorí sú „vnútri Cirkvi“, teda tých, ktorí vyznávajú, že sú nasledovníkmi Ježiša?

Niet pochýb o tom, že len Boh vie, kto bude zachránený, a kto nie. Ale Slovo k nám hovorí veľmi jednoducho, keď vytyčuje deliacu čiaru medzi Božou úlohou a našou úlohou: „Ale pevný základ Boží stojí a má túto pečať: Pán zná tých, ktorí sú jeho, a: Nech odstúpi od neprávosti každý, kto menuje meno Kristovo!“ (2 Tim. 2:19) Tu to máte! A ak mám citovať slová Jána: „Nikto, kto sa narodil z Boha, nerobí hriechu, lebo jeho semä zostáva v ňom, ba ani nemôže hrešiť, lebo sa narodil z Boha.“ (1 Jn 3:9). Mohol to Boh vyjadriť ešte jasnejšie?

– Michael Brown

Zdroj: http://ziveslovo.blogspot.cz/2017/04/falosna-laska-falosne-evanjelium.html

Sdílejte články

Napsat komentář