Silné slovo pre poslednú cirkev – A.W. Tozer

„Dovoľte mi, aby som vám odovzdal jeden odkaz a prorokoval.

Vidím, že prichádza čas, keď všetci svätí ľudia, ktorých oči boli otvorené Duchom Svätým, opustia svetské kresťanstvo, jeden po druhom. Dom zostane pustý a nebude Božieho muža, človeka, v ktorom prebýva Duch Svätý, čo by zostal medzi nimi.

Počujem, ako Pán Ježiš hovorí: Matúš 23:37-38: „Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe! Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla, a nechceli ste. Ajhľa, zanecháva sa vám váš dom pustý.“

V akom stave sa teraz cirkev nachádza, človek, ktorý vidí tento stav svetského kresťanstva, je odpísaný ako nejaký fanatik. Ale prichádza deň, keď bude dom pustý a nebude medzi nimi človek Boží.

Rád by som žil dosť dlho, aby som sledoval tento vývoj a videl ako sa veci vyvinú.

Rád by som ešte žil a videl čas, keď muži a ženy Svätého Boha, oddelení a duchovne osvietení, odchádzajú zo smilniacej cirkvi a tvoria vlastnú skupinu; keď vystúpia z potápajúcej sa lode a nechajú aby zostúpila do temných vôd vlažnosti a svetskosti, a vytvoria vlastnú archu, aby odplávali z búrky.“

Autor: A.W. Tozer

http://ziveslovo.blogspot.cz/2017/05/silne-slovo-pre-poslednu-cirkev-aw-tozer.html

Sdílejte články

1 komentář: „Silné slovo pre poslednú cirkev – A.W. Tozer

Napsat komentář