Místní církev po smrti Witnesse Lee

Šíření misie „Proud“ po smrti zakladatele

Místní církev po smrti Witnesse Lee

BOB A GRETCHEN PASSANTINOVI, ÚPRAVA TEXTU: ZDENĚK VOJTÍŠEK

Místní církev – jak je nazýváno jedno z křesťanských kontroverzních hnutí – zasáhla roku 1997 smrt zakladatele Witnesse Lee. Tato událost také ovšem znamenala značný rozvoj evangelizačního a učednického programu. Růst byl zaznamenán v mnoha oblastech: zdokonalila se internetová stránka, zkvalitnila se periodika, narostlo množství video- a audionahrávek, stouplo množství příspěvků v rozhlase.

Smrt zakladatele

Witness Lee, zakladatel hnutí, které je známo jako Místní církev, zemřel 9. června 1997 ve věku devadesát jedna let. Příčinou smrti byly asi rok trvající zdravotní potíže.(1) Zanechal zde svou ženu, osm dětí, dvacet tři vnoučat a sedmnáct pravnoučat.(2) Narodil se v Číně roku 1905 a žil zde do komunistického puče v roce 1949.

Witness Lee byl vychován v čínské křesťanské rodině a navštěvoval anglické farní školy. Do křesťanské služby vstoupil velice mladý – podle některých pramenů v 19, podle jiných v 21 letech. Stal se posluchačem a po čase také spolupracovníkem čínského křesťanského vůdce Watchmana Nee, který mu v roce 1934 svěřil odpovědnost za „Šanghajské vydavatelství evangelia“ (Shanghai Gospel Book Room).

Krátce před komunistickým převratem v Číně utekl Lee s mnoha dalšími Neeovými následovníky do Taiwanu. Zde založili „Taiwanské vydavatelství evangelia“ (Taiwan Gospel Book Room), které za pět let působení dalo vzniknout 20 tis. křesťanských sborů. Po Neeově uvěznění v roce 1952 převzal Witness Lee neformální vedení samostatných Neeových křesťanských sborů, známých jako „Malé stádo“.(3)

V roce 1962 Witness Lee oznámil, že ho Bůh povolal do Spojených států. Brzy založil „Církev v Los Angeles“, do níž se přistěhovali členové Malého stáda z Taiwanu. Přibývalo i amerických konvertitů, a tak vznikaly „satelitní“ sbory nejprve v Kalifornii, potom již v celých Spojených státech.

V roce 1965 Lee založil vydavatelství Neeových spisů „Živý proud“ (Living Sream Ministry).(4) Leeovi se tak na základech učení Watchmana Nee podařilo vybudovat hnutí s celosvětovou působností, nejčastěji nazývané Místní církev (Local Church).

Kritika a odezva na ni

Lee a jeho následovníci odmítají označení za sektu, ale důrazně se oddělují od ostatních křesťanských církví, denominací a hnutí. Nejraději se prezentují jako „církev v místě“, tedy například „církev v Anaheimu“ nebo „církev v Chicagu“. Kontroverze, která tuto skupinu provázela, zčásti pramenila z jejího exkluzivismu a až nepřátelství vůči církvím, které jsou uspořádány denominačně nebo jinak než na místní bázi. Leeovo výrazné učení o základních křesťanských doktrínách a některé praktiky místní církve byly také podrobeny kritice širší evangelikální veřejnosti. …

Vedle Scientologické církve je Místní církev jednou z nejaktivnějších náboženských skupin v podávání žalob a vedení soudních procesů proti kritikům. Mnohokrát za dobu své existence zastrašovala soudními procesy autory a vydavatele kritických pojednání o Witnessovi Lee a jeho církvi.

Doktrinální důrazy

Nejvíce sporů vyvolává to učení Místní církve, které se týká doktríny o Boží trojici. Lee užíval takového jazyka, metafor a ilustrací k popisu Trojice, které vyvolávají dojem, že osoby Trojice jsou zaměňovány – popisuje Boha jako osobu, která se čas od času proměňuje z jedné osoby Trojice v druhou. …

Mnozí z těch, kdo navštívili setkání Místní církve, byli svědky praktiky zvané čtení modliteb, kterou byste v jiných církvích marně hledali. Při setkání to vypadá, jako by členové církve recitovali slova Písma. Witness Lee to popisuje takto: „Čtěte – modlete se Písmo. Modlete se slovy písma přesně, jak jsou zapsána. Časem zjistíte, že celá bible je modlitební knížka. Můžete otevřít kteroukoli stránku a modlit se slovy jakéhokoli oddílu Písma … I když nebudete dané pasáži rozumět, jste přesto tímto čtením – modlením vzděláváni, protože Bůh je obsažen ve svém slově. Boží slovo je jeho vlastním dechem (Duchem).“(5) …

Co přinese budoucnost

… Vydavatelství Živý proud (Living Stream Ministry) … zakoupilo rozsáhlý komplex kancelářských budov v Kalifornském Anaheimu … To jim umožní nastěhovat všechnu centrální agendu pod jednu střechu a mít i značnou rezervu pro růst vydavatelství. Tento osmadvacetiakrový pozemek „může poskytnout 1 600 míst k parkování a ubytovat 7 tis. svatých“. …


Poznámky

  1. „In Memoriam: Witness Lee, a Bondslave of Jesus Christ“, The Stream Magazine, 27. 4. 1998
  2. Witness Lee: Christian Teacher
  3. Tato informace je k dispozici v mnoha materiálech, včetně článku „In Memoriam…“
  4. Jedná se o nevýdělečnou organizaci se sídlem v Anaheimu.
  5. Witness Lee: Pray-Reading the Word

Vybráno z: Christian Research Journal,3/99.

Přeložila Noemi Průšová


Rámeček

Místní církev,

známá též jako Chu Hui So, Malé stádo, je křesťanské fundamentalistické hnutí. Jak Místní církev, tak Malé stádo jsou jména, jimiž toto hnutí nazývají lidé stojící mimo něj. Sami příslušníci nazývají sbory, které se orientují podle učení Watchmana Nee a Witnesse Lee, jako „církev v určitém místě“.

U počátků hnutí stojí Watchman Nee (1903 – 1972), narozený jako Nee Shu Tsu. Po obrácení ke křesťanství přijal jméno To Shen (Strážný, angl. Watchman). V letech 1923 – 1950 založil v Číně na 200 křesťanských sborů. Trval na tom, že „církev není menší ani větší než dané místo. … Církev musí mít výlučně místní charakter a přestává být biblickou církví, jakmile je založena na jiných kritériiích“ (Watchman Nee: Církev v místě, Der Strom, 1993, str. 13). V době, kdy v Číně jsou protestantské církve kontrolovány komunistickou vládou (viz zde str. 22), je uskutečnění této myšlenky vhodným způsobem, jak se státní kontrole vyhnout. Roku 1952 byl Nee uvězněn a vydavatelé jeho knih přesunuli svou činnost na Taiwan. Nee zemřel ve vězení.

Místní charakter si hnutí vzalo s sebou i do svobodných zemí. Tento princip se stal hlavním znakem tohoto výlučného křesťanského proudu. Na Západ se dostal díky Stephenu Kuangovi, který roku 1954 přišel do Spojených států. Respektovaným vůdcem však byl již na Taiwanu blízký Neeův spolupracovník, Witness Lee (1905 – 1997). Lee byl ovlivněn hnutím bratří (plymouthští, darbysté). K této fundamentalistické církvi (u nás vystupuje jako Křesťanské sbory) má hnutí Místní církev nejblíže.

Hnutí místních církví se projevuje nejvíce vydáváním a distribucí Neeových a Leeových knih. I u nás je nejvíce viditelné díky knihkupectví Proud, které distribuuje stejnojmenný časopis a celou řadu Neeových knih, přeložených do češtiny a vydávaných nakladatelstvím „Living Stream Ministry“ v kalifornském Anaheimu (dva svazky: „Boží evangelium“, „Slavná církev“, „Služba církve modlitbou“, „Nová smlouva“, „Tajemství Krista“ a další). Česky vyšly knihy a traktáty Watchmana Nee také v překladu z němčiny ve stuttgartském nakladatelství „Der Strom“. Neeovu knihu „Osvobození ducha“ vydalo v roce 1994 české nakladatelství Křesťanský život, které patří k Apoštolské církvi.

Zdeněk Vojtíšek

konec článkuZdroj- http://www.dingir.cz/cislo/starsi/1999_2/clanky/D1999_2_10.html

Sdílejte články

Napsat komentář