Európska Konvokácia

Pokoj Boží moji vzácny bratia a sestry.

Úvodom tejto krátkej správy chcem vopred upozorniť, že sa nejedná o apologeticko kritické úvahy, ukazujúce prstom na osoby a dianie nie len tu na Slovensku, ale v prvom rade o informačný prostriedok, ktorý by mohol byť užitočným pomocníkom na križovatke rozhodnutí, ktoré učiníte v najbližších dňoch a týždňoch. Zároveň chcem vyjadriť na týchto stránkach svoje osobné stanovisko ku problematike, ku ktorej sa už mnohí predo mnou vyjadrili s rovnakou naliehavosťou, ako práve ja, či už to boli hlasy proti alebo za.

Kameňom úrazu sa pre mnohých stala Európska Konvokácia, ktorá sa má udiať 24-26. marca 2017 v Bratislave a najmä ich rečníci, ktorými budú Heidi Baker (NAR), Tom a Kate Hess a Ben Fitzgerald (Bethel). Tu sa chcem zastaviť a povedať, že nechcem „rozmieňať na drobné“ tieto osoby ako také, ale chcem s plnou vážnosťou a bázňou pred Pánom pohliadnuť na pozadie a učenie hnutí, odkiaľ pochádzajú, keďže všetky tri hnutia (NAR, Bethel) sú navzájom prepojené a ťahajú za rovnaké lano. Niekto by povedal, že triafam do vlastných, ale v mojom duchu vnímam, že aj keď sa nepochybne jedná o vzácnych ľudí v Pánových očiach (zo zreteľom na spásu), nemôžem sa s nimi identifikovať, ako že sme údmi jedného tela. S veľkou vážnosťou hovorím, že buď mi, alebo oni sa mýlia. Kompromis, ako uvidíte, nebude možný. Rozsúďte sami, zastavte sa a pouvažujte. Vypočul som si obžalobu rovnako dobre ako obhajobu. Je to individuálne na každom z nás, aké stanovisko zaujmeme, a ja nechcem nikoho presviedčať o svojom presvedčení, rovnako ako to nemáte v pláne Vy. Ide mi len o konkrétne informácie na zamyslenie a prehodnotenie ich obsahu pred Pánom.

Moja otázka znie: „Má sa človek zúčastňovať na podujatí, za ktorým sú protagonisti z hnutí, ktorých učenie, dogmatika a prax sú nebiblické (tzn., že nie sú obhájiteľné Písmom samotným a poväčšine je jeho opakom)? Moja odpoveď na položenú otázku znie. „Ja osobne si myslím, že nie.“

Určite sa opýtate „Prečo?“. Dôvodov je viac. Začnem poporiadku. Heidi Baker je súčasťou hnutia NAR (New Apostolic Reformation). Toto hnutie zastáva mnoho dôrazov a dogmát, ktoré by sme mohli nazvať nebiblickými. Tu je „zopár“ z nich:

1. Cirkev je inkarnáciou Krista – str. 13, 215
2. Výkupné diablovi – str. 13
3. Duchovna smrť Krista – str. 16
4. Adam malým bohom – str. 255
5. Cirkev vládne aj v politike, kultúre a vede – str. 13
6. Cirkevný manažment – str. 15
7. Satanská a božská prirodzenosť človeka – str. 256
8. Bohoľudia – str. 260
9. Teritoriálne zväzovanie démonov – str. 262
10. Vyháňanie démonov zo znovuzrodených kresťanov – str. 267
11. Chybná Kenosis – str. 281
12. Soteriológia – str. 282
13. Pneumatológia – str. 292
14. Eklesiológia – str. 307
15. Eschatológia – str. 336

Ak neviete, čo tieto dôrazy znamenajú, nájdete ich vysvetlenie na stránkach dizertačnej práce, ktorú nájdete tu: http://www.apologet.cz/…/attac…/file/546-2-disertacenar2.pdf

Priznám sa, že lepší materiál o NAR v dostupnom jazyku som nenašiel. Je zaujímavé, že aj AoG (Asamblies of God) najväčšia letničná denominácia odmietla mnohé vplyvy a prvky NAR ako nebiblické a verejne sa od nich dištancovala. Mnohé z učenia NAR nájdeme aj v Hnutí Viery. Myslím, že stojí za námahu zastaviť sa a stráviť krátky čas nad úvahami dizertačnej práce z Univerzity Karlovej v Prahe, Husitská teologická fakulta. Veľmi Vás k tomu povzbudzujem.

Ďalším dôvodom sú podľa môjho názoru nebiblické prejavy, ktoré môžeme vidieť vo všetkých troch hnutiach. Názor si spravte sami prosím.

1. https://www.youtube.com/watch?v=7pNfklISCLM&t=14s
2. https://www.youtube.com/watch?v=t7oPx8bEuKw
3. https://www.youtube.com/watch?v=pZGkKLHFJAM
4. https://www.youtube.com/watch?v=DOi_xyvPwN8
5. https://www.youtube.com/watch?v=PXA9feqQ2Tk
6. https://www.youtube.com/watch?v=GMQMfh7cVLA&t=9s
7. https://www.youtube.com/watch?v=cAtP1hMufEY
8. https://www.youtube.com/watch?v=vcjxymDMCeU
9. https://www.youtube.com/watch?v=M_YfO8Yjwmo
10. https://www.youtube.com/watch?v=2cCvBIUX6kE
11. https://www.youtube.com/watch?v=2BN0dkuIPXI
12. https://www.youtube.com/watch?v=QjlxmRwBX2E&t=4s
13. https://www.youtube.com/watch?v=BD4NV9XtjSM
14. https://www.youtube.com/watch?v=9CqpHbVR0uY
15. https://www.youtube.com/watch?v=q93Pzz57n_8

Priznám sa, že nechcem robiť rozbroje a ani roznecovať neplodné debaty na sociálnych sieťach, ako tomu bolo v minulosti. Myslím, že sa tomu nevyhnem ani tentokrát, no prosím Vás bratia a sestry, reagujte až potom, čo sami preskúmate všetok materiál, ktorý som Vám poskytol na plnohodnotné posúdenie problematiky okolo hnutí, ktorých zástupcov tu budeme hostiť.

Moje stanovisko ku problematike vo vzťahu k tomuto podujatiu na pôde Slovenska, ktorého súčasťou sú mnohé cirkvi znie nasledovne. Podľa môjho osobného poznania a rozsúdenia vecí pred Pánom sú rečníci na Konvokácii z hnutí, ktoré sú prepojené s duchovnými prúdmi Torontského požehnania, Hnutia Viery a Novej apoštolskej reformácie. Vidím v učení a prejavoch zbožnosti týchto duchovných prúdov viacero nezdravých, nebiblických a nebezpečných prvkov. Preto sa od Európskej Konvokácie, ktorá sa má uskutočniť v Bratislave, dištancujem a záujemcov o účasť na podujatí nabádam k opatrnosti a rozsudzovaniu.

Prosím Vás teda moji vzácny bratia a sestry, že by ste venovali aspoň chvíľu Vášho času informáciám v tejto správe a všetko cenné a dobré ponechali a každého druhu zlého sa stránili, ako nás Písmo nabáda (1 Tes 5:19-22)

Vaše podnety môžete adresovať aj osobne na mailovú adresu: michalfoltin@gmail.com. Vopred sa všetkým ospravedlňujem, ale ponechávam si právo reagovať len na skutočne plodné správy, ktoré prinesú dobré ovocie obom zúčastnením stranám. Nestaviam sa do role neomylného sudcu, ako to mnohí z Vás budú vnímať, ale do role Vášho súrodenca, ktorý s najúprimnejším srdcom zdieľa s Vami to, čo mi Pán kladie na srdce. Mojou nádejou je plodná komunikácia v duchu Kristovom.

Pán Vás všetkých hojne žehnaj

Váš v Kristu

Michal Foltín

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1633182723363691&id=377567328925243

Sdílejte články

Napsat komentář