Kdo je Ježíš?

Jednou jsem si řekl, že vysvětlím lidem, kdo je Pán Ježíš. Ale ačkoli jsem byl možná věřící tak 30 roků, zjistil jsem, že to vlastně skutečně nevím. Od té doby jsem si s tím lámal hlavu a taky samozřejmě se Jej na to ptal.
Došel jsem k názoru, že kromě toho, že lidé věří nějaké nedokonalé lidské autoritě nad autoritu Písma, mají ještě problém v tom, že vůbec neví, kdo ten Ježíš vlastně je. Nemohou ho totiž poznávat jen z Bible ale musí Ho poznávat i osobně.

Viz: [CEP] Jan 14:26
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Pokud bychom toto ve svém životě prožívali, a poznali kdo je Ježíš, nemohli bychom tvrdit takové hovadiny, které tady píšeme. Například o dodržovaní různých pravidel. Život v rodině není o dodržování pravidel, ale o vztazích. Pravidla jsou skutečně k tomu aby se porušovala (jak říká klasik) pokud brání a ničí naše vztahy. A o to platí tím víc na náš nejdůležitější vztah s Bohem. Bohu se nezavděčíme tím, že si splníme nějaké požadavky zákona, ale na něj samotného v tom nějak zapomeneme.

Ale jak se píše ve starém zákoně, Bůh mnohokrát odpustil i těžké porušení svého zákona lidem kteří Ho upřimně milovali.
Nepřekonatelným problémem se však stalo právě to, co říká Bůh skrze Izaiáše.

[CEP] Izaiáš 29:13
Panovník praví: „Protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem, 14 proto i já budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem, divně, předivně. Zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zakryta.“……

Ale i to má Bůh moc změnit a Jeho řešení bylo v tom, že poslal Ježíše. Zjevil sám sebe lidem abychom Ho mohli poznat a dal nám svého Ducha abychom s ním mohli žít. Vyřešil tím všechny problémy hříchu, tedy přestoupení Jeho zákona. Vyřešil tím i sociální problémy lidí. Dokonce i zdravotní problémy a dokonce i problém smrti. Bůh má tohle vyřešené a jediné co chce, abychom mu důvěřovali (věřili) do doby než se všechno toto v plnosti v celém Božím svoření uskuteční.

ALE VĚŘÍME TOMU? Nebo si hledáme nějaké svoje evangelium které nám připadá reálnější?

Sdílejte články

Napsat komentář